Center for Mindfulness Sweden

Undertiden vetenskapen har gjort stora framsteg när det gäller att behandla det mänskliga sinnets sjukdomar, finns det långt mindre forskning på positiva egenskaper hos det mänskliga sinnet, såsom medveten närvaro, medkänsla och empati. Ändå är dessa prosociala egenskaper medfödda och inneboende i varje människa. Vår förmåga att känna medkänsla har säkerställt vår överlevnad och blomstrande över årtusenden.

CfMS intention är att odla medveten närvaro, medkänsla och främja altruism genom att erbjuda kurser och lärarutbildningar som håller högsta internationella standard, flera av dessa mindfulness- och compassionfokuserade program är idag evidensbaserade.

Vår vision är att medvetenhetsträning och medkänsla ska anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion. Att metoder för sådant utövande är allmänt tillgänglig och tillämpas inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Vi verkar privat och samarbetar med bland andra Karolinska Institutet sedan 2007 för att tillgängliggöra och sprida utövande, kunskap och visdom.

Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Camilla Sköld

GRUNDARE
Kurser i Mindfulness MBSR Självmedkänsla Self Compassion

Kurser

I MINDFULNESS, INTERPERSONELL MINDFULNESS & SJÄLVMEDKÄNSLA
Gratis Drop In och Föreläsningar

Gratis Dropin & Föreläsningar

MINDFULNESS, MEDKÄNSLA & EMOTIONELLT LEDARSKAP
Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Retreater

TYSTNAD VID HAVET, I SKOGEN & I STAN
Lärarutbildning Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden

Lärarutbildning sedan 2008

I MBSR, MBKT & MSC
Gratis Drop In och Föreläsningar

Ljudfiler

GRATIS GUIDADE MEDITATIONER

Aktuellt

CAMILLA SKÖLD MEDVERKAR I NÄRVAROPODDEN DEN FÖRSTA MARS 2019