SACER:s Akademiska Retreat på Stensunds Folkhögskola, Trosa i samverkan med Center for Mindfulness Sweden, CfMS
för andra året mellan den 6-9 juni 2013

Retreaten kombinerar meditativa övningar med dialoger och vetenskapliga presentationer.

Du är varmt välkommen att dela med dig av dina kunskaper. Vi kommer att ge utrymme för kortare presentationer av vetenskapliga abstrakt med fokus på mindfulness, meditation, compassion, kontemplativ pedagogik, och gärna berättelser om hur du personligen har arbetat med någon av dessa metoder i din egen forskning eller undervisning.

Du är också varmt välkommen att leda någon övning.

I anmälan skriver du om du önskar bidra med; presentation eller övning. När det gäller presentation mailar du ett abstrakt på max 500 ord och när det gäller någon övning skriver du kort om den. Abstraktet innehåller syfte, material, metod, resultat/konklusion. Du fyller i abstrakt/beskrivning under övrig information i samma formulär som du anmäler dig. Klicka här för anmälan. För att underlätta logistik och administration föreslår vi att abstrakten presenteras i power point format. Om du gärna vill, eller redan har en poster i pappersformat går det naturligtvis också bra.

Retreaten börjar med middag kl 17 torsdagen den 6/6 och slutar med middag kl 16 söndagen den 9/6. Vi kommer att gå in i ett dygns tystnad tillsammans i samband med sänggåendet på ankomstdagen. All mat som serveras är vegetarisk. Skriv i anmälan om du har några allergier.

Retreaten är för dig som är medlem i SACER. För att läsa mer om SACER och om du vill bli medlem klicka här och betala medlemsavgiften för 2013.

Kostnaden i sin helhet är 3.200 kr och i det ingår retreat, mat och logi. Du kommer att faktureras och beloppet ska vara oss tillhanda senast 23/5.

Varmt välkommen!
Hälsningar Camilla Sköld och Walter Osika