MindfulnessBaserad StressReduktion – ”Practicum” (steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR)

Vi fortsätter nu vårt samarbete med Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (CFM). University of Massachussets Medical School i USA. Kursen kommer att följa CFMs utbildningsplan.

Är det här en kurs för dig?
Önskar du själv hålla MBSR-klasser är den här kursen för dig.

Syfte med kursen
Att erbjuda dig möjligheter att engagera dig i lärande, växande, mänsklig utveckling och helande. Att gruppvis få möjligheten att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet av MBSR-arbetet. Att få möjlighet att pröva att guida varandra i formell och informell praktik.

Mål
– utforska hur MBSR-klasserna instrueras i enlighet med CFM
– utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg bakom MBSR
– förfina och fördjupa din egen personliga praktik

Innehåll
Den här kursen baseras på det nydanande utvecklingsarbete som Jon Kabat-Zinn gjort under många år. 1979 påbörjade han sitt arbete med att utveckla Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Center for Mindfulness (CFM) firade 2009 30-årsjubileum.

Centret har under åren tagit emot över 17.000 patienter (ref. 2009) med många olika diagnoser såsom exempelvis kronisk smärta, cancer av olika slag, neurologiska sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, lättare ångest, depression osv. MBSR är den mindfulnessbaserade metod som idag har flest vetenskapliga studier bakom sig.

Att undervisa i MBSR kräver en förmåga att möta såväl eget som andras lidande med uppmärksamhet, följsamhet, öppenhet och medkänsla. Den egna praktiken behöver därför utvecklas och fördjupas i takt med att man själv börjar undervisa. Rollen som gruppledare är i sig mindfulnesspraktik.

Denna nio-dagars intensivkurs inkluderar en orientering om processen i MBSR-programmet
och är uppdelad i två block:

– Fem-dagars retreat (i tystnad under en dag)
– Fyra-dagars seminarium

Fakta om kursen
Omfattning: 9 heldagar, minst 10 deltagare
Behörighet: Utövar du själv meditation, har deltagit i minst en 5-10 dagars tyst lärarledd mindfulnessmeditationsretreat (eller annan motsvarande tyst retreat) och har genomgått ett 8-veckors MBSR-program uppfyller du förutsättningarna för att få delta i kursen. Du som också har genomgått en 7-dagars MBSR retreat prioriteras till kursen.
Datum: 5-14 januari 2015
Var: Kursen hålls på Naga Naga som ligger i Penestanan en liten by belägen på en hög kulle 1 km från centrala Ubud, Bali.
Kursavgift: 15.900 kr + moms
Mat och logi: Logi bokar du själv. Lunch äter vi i närheten av kurslokalen i Penestanan.
Resa: Bokar du själv.
Kursansvarig: Camilla Sköld

Övrigt
Retreatdagarna pågår från kl 6 till mellan kl 17 & 22 på kvällen och kursdagarna pågår mellan kl 9-17. Första retreatdagen samlas vi kl 10 och sista kursdagen avslutas kl 17. Kursintyg utfärdas.

Läs mer om stegen till lärarcertifiering i MBSR här.