utb-empati-email-NY

Heldagssymposium 22 september 2014 Södertörns högskola

Inom mellanmänskliga yrken är förmågan att möta och förstå andra människor central. Men hur förbereder högskoleutbildningarna för detta? Kan och bör man utbilda i empati i praktiken, och i så fall hur gör man?

Under en heldag samlar vi pedagoger och forskare från olika yrkesutbildningar inom högskolevärlden för att ta oss an denna högskolepedagogiska utmaning.