Introduktionskurs i Interpersonell Mindfulness – Bli mer medveten om vad som händer i mötet med andra människor både professionellt och privat.

Vi människor är i grunden flockdjur som är beroende av varandra för vår överlevnad såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Det paradoxala är att relationer för många av oss är både det mest underbara och det mest utmanande. Sartre lär ha sagt ”hell is other people” och Rogers ”people are just as wonderful as sunsets if you let them be”.

I svåra möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med andra.

I den här introduktionskursen kommer vi att fokusera direkt på medveten närvaro i relationen till andra. Forskning har visat att också hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

I mindfulnessbaserade program uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i relation till olika meditativa övningar. I interpersonell mindfulness uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i olika möten med varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att spegla oss i varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att få syn på oss själva.

Detta gör vi genom så kallad ”inquiry”, utforskande frågor som vi  vänder till oss själva och ut i mötet med någon annan. Detta sätt att fråga in är det som man använder i den reflekterande dialogen när man undervisar olika mindfulnessbaserade program t.ex MBSR, MBCT, MSC osv.

IMP, Interpersonal Mindfulness Program har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg just i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper och är ett samarbete mellan Center for Mindfulness och Metta Organisation i USA. IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Som deltagare kommer du att få teoretiskt förankrad kunskap samt praktisk erfarenhet av att utöva mindfulness parvis och i mindre grupper och reflektera i helgrupp.

Vi kommer smaka på och öva att:

  • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra
  • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
  • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre frid och frihet i mötet med andra
  • vara öppen och samtidigt centrerad i dig själv i mötet med en grupp eller individ
    och på så vis kunna vara flexibel och arbeta från här och nu i rummet
  • utforska den reflekterande dialogen, som ofta upplevs utmanande för många som leder mindfulnessbaserade program

Är den här kursen för dig?
Introduktionen grundar sig i IMP och riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill få syn på eller fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika möten med andra.

Kursen är också för dig som privat vill finna nya vägar i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

Fakta om kursen
Deltagare: max 24
Kursdatum: 1-2 juni, 2019 i Stockholm
Tid: kl 10-17, lunch 13-14.30. Du väljer om du vill ta med egen lunch och äta i lokalen eller om du vill gå ut.
Pris: 4 900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag)
Förutsättningar: Tidigare meditationserfarenhet är välkommet men inte ett krav.
Lärare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld
Anmälan: Anmäl dig här!