Här kan du finna retreater i tystnad
Vipassana är den meditationstradition som mindfulness i MBSR-programmen liknar mest. Här kommer några hemsidor som kan hjälpa dig på vägen.

Flera ställen håller öppet för regelbunden meditation i grupp.

Riktlinjer för retreater i tystnad (behörighetsgivande för MBSR-programmet)

  1. 5-7 dagar
  2. Hålls i fullständig tystnad ”noble silence”
  3. Måste vara lärarledd (live, inga ljud/videoinspelade lärare)
  4. Måste vara i grupp (inte ensamretreat med lärare)

I Sverige
Vipassana meditation enligt Goenka
Stockholms Buddhistcenter
Zenbuddhistisk meditation (sesshin): Zen Buddhistiska Samfundet och Zenvägen
Berget ger olika retreater som vilar på ekumenisk grund. Försäkra dig om att den retreat du avser att gå är under tystnad
Vipassanagruppen
Byvalla buddhistkollektiv
Alvastra Zen
3juveler
Northern Light Vipassana Society

I utlandet
Gaiahouse i England – Vipassana och Zen
Insight Meditation Society i Massachussets i USA – Insiktsmeditation/Vipassana
Plum Village i Dordogne i södra Frankrike – Zen

Mindfulnessbaserade retreater ges av oss själva ofta ett par gånger per år och av
Pake Hall Mindfulness & Yoga