Upplever du att du påverkas av stress och press i din vardag?

Föreläsningen riktar sig till dig som vill ha praktiska verktyg för att kunna hantera och möta upplevelsen av stress och press i livet. Föreläsningen utgår från MBSR (Mindfulness baserad stress reduktion), ett mindfulnessbaserat program som funnits i snart 40 år. Det är det mest etablerade av mindfulnessinsatser runt om i världen och är det program där forskningen visat omfattande resultat bland annat halverad risk för återfall i depression, ökat immunförsvar, kraftigt minskad upplevd stress, ökad motståndskraft och snabbare återhämtning efter livsomvälvande och stressande händelser. Mindfulnessbaserade program rekommenderas också som förstahandsbehandling vid återfall i depression av socialstyrelsen i England.

Under föreläsningen får du ta del av vad mindfulness är, den senaste forskningen kring vad som händer i hjärna, immunsystem och kroppens åldrandeprocesser vid stress och mindfulnessutövande. Du får ta del av praktiska verktyg i hur du kan lära dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet och samtidigt upptäcka möjligheter att göra något för dig själv som ingen annan kan göra.

Denna föreläsning är obligatoriskt om man vill gå ett 8-veckors MBSR-program.

Fakta om föreläsningen
När: Se här i anmälan
Tid: kl 18 (ca 2 tim)
Var: Bondegatan 35
Föreläsare: Camilla Sköld

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med Dr i neurovetenskap är grundare av Center for Mindfulness Sweden. Hon har lärarcertifiering i Mindfulness Based Stress Reduction och är även utbildad i flera andra mindfulnessbaserade program såsom Mindfulness Based Cognitive Therapy, Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness Program.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på Center for Mindfulness Sweden och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet. Hon undervisar också mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeututbildning på Ersta Sköndal Högskola.

Camilla har även engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. Mer om Camilla

Varmt välkommen!