MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR): handledning professionell

Är det här för dig?
Du som har genomgått ‘Practicum’ (innan 2013) eller ‘ATT’ och arbetar med att leda MBSR-grupper har möjlighet att få handledning i ditt arbete.

Syfte
Att belysa och fördjupa intentionen, innehållet och formen bakom de olika gruppträffarna. Utforska hur din personliga praktik integreras i ditt arbete med gruppen.

Arbetssätt
Du kan få handledning i att förbereda arbetet med en grupp. Denna handledning fokuserar på formen – vad som kommer när och vad som kan vara bra att tänka på inför varje tillfälle. När gruppen väl är igång video-inspelar du dig själv i arbetet med gruppen. Handledningsarbetet utgår sedan ifrån dina inspelningar och vävs in i processen till lärarcertifiering i MBSR.

Fakta om handledningen
Omfattning: 50 min
Var: vi träffas antingen i våra lokaler på Barnhusgatan 22 i Stockholm, via Zoom eller talas vid per telefon efter önskemål
Individuellt: 1.200 kr + moms
Grupphandledning (2-3 personer): 2.400 kr + moms
Handledare: Camilla Sköld

Anmälan
Anmälan för handledning gör du här.