Mindfulness Based Stress Reduction | MBSR, originalprogrammet skapat av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA

Individuell handledning är en dynamisk och relationell process av infrågande dialog med en behörig MBSR-lärare. Mötet sker via videokonferens eller telefon och berör frågor och utmaningar som uppstår i undervisningen av 8-veckors MBSR-kurser. Handledningen främjar större självkännedom och närvaro, skicklighet och helhetssyn i undervisningen. Den som får handledning bjuds in till att titta djupare in i upplevelsen av att undervisa. Detta tillsammans med tillitsfullt stöd av en erfaren lärare som med sin frågor guidar olika undervisningsval, visar på inneboende antaganden, reaktioner och förvirring som kan uppstå. Handledaren utforskar frågor kring intentionen, vad som känns bekvämt och vad som väcker rädsla, relationella problem såsom utmanande deltagare. Emellanåt delar handledaren med sig av material och artiklar för fortsatta studier och reflektion. MBI-TAC används för att undersöka gränser för lärande likaväl som att lägga märke till styrkor i undervisandet.

MBI-TAC-scale 2012

Schema

 • Handledningen på 10 tillfällen schemaläggs under 1-2 MBSR-kurser.
 • Slutförande av alla 10 tillfällena krävs för certifiering samt ömsesidig reflection och utvärdering av både handledare och av den som fått handledning.

Förutsättningar för individuell handledning

 • MBSR 8-veckors kurs eller motsvarande (via web, 5-6-dagars intensiv eller MBKT)  (steg 1)
 • MBSR  Practicum (steg 2)
 • MBSR ATT (steg 3)
 • MBSR Handledning i grupp (steg 4)

Lärandemål

 • Utforska och utöva medveten närvaro i relationen i handledningsögonblicket
 • Utforska och stärk färdigheter i de olika domänerna i MBI-TAC
 • Visa på förmågan att fokusera på situationer där vi behöver växa i samarbetsprocessen med vår handledare

Kompetenser

 • Utveckla större förtroende i hur MBSR-undervisningen förmedlas. Attityden eller inställningen i undervisningen.
 • Utveckla färdigheter för att förmedla kunskap om kursplanen i MBSR och om principer och relevant forskning
 • Visa på förmågan att växa genom att fokusera på utmanande stunder i undervisningen eller gruppen
 • Bestäm åtgärder för framtida utveckling, tex förberedelser inför certifieringsprocessen.

Fakta
Omfattning: 50-60 minuter och minst 10 tillfällen för lärarcertifiering
Var: typiskt via videokonferens eller telefon
Kostnad: 1.250 kr + moms
Handledare: Camilla Sköld

Anmälan här