Mindfulness Based Stress Reduction | MBSR, originalprogrammet skapat av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA

Handledning i grupp för dig som ska börja att leda MBSR-kurser och har påbörjat din lärarutbildning i MBSR under 2018.
Handledning i grupp är till för att ge ett nära stöd till nya lärare i undervisandet av sin/a första MBSR-kurs/er. Tillsammans utvecklas färdigheter och kunskaper. Läraregenskaper såsom ”embodiment” kultiveras.

Handledningen erbjuds via videokonferens under 10 veckor i grupper om max 6 deltagare. Detta ger nya MBSR-lärare möjligheten att dela med varandra och med en erfaren MBSR-utbildare. Veckovis går vi igenom introduktionen, kursplanen för de åtta gruppträffarna samt heldagen i tystnad. Tid och möjlighet ges för studie och analys av olika moment i kursplanen och av MBSR-programmets dynamiska form. Balansen mellan innehåll och vad som händer deltagarna i gruppen utforskas.

Handledningen stödjer sig på Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment Criteria, MBI-TAC. Vi kommer att diskutera hur man förbereder sig inför kursträffarna avseende material, inspelningar, hur man möter sig själv i undervisandet, valtillfällen för infrågande ”inquiry” och vad som pågår i sinne och hjärta när vi undervisar.

MBI-TAC-scale 2012

Deltagarna kommer få möjlighet att kort presentera sin MBSR-grupp och var och en kommer få turas om att leda en kortare mindfulnessövning i början av varje handledningssession.

Efter att du framgångsrikt genomfört grupphandledningen kan du titulera dig ”Kvalificerad MBSR-lärare”

Förutsättningar för grupphandledning

 • MBSR 8-veckors kurs eller motsvarande (via web, 5-6-dagars intensiv eller MBKT)  (steg 1)
 • MBSR  Practicum (steg 2)
 • MBSR ATT (steg 3)
 • Deltagit i två retreater i tystnad
 • Undervisningserfarenhet: 0-3 MBSR-kurser

Lärandemål

 • Tydliggöra och diskutera intention och teori för varje kursträff
 • Identifiera och diskutera hur vi arbetar med gruppen för att främja trygghet och samhörighet
 • Börja visa på och uttrycka hur begrepp och övningar utvecklas genom de åtta kursträffarna
 • Beskriv hur man på bästa sätt använder inlärningsaktiviteter och didaktiska ramar för att stödja deltagarnas entusiasm och engagemang i utövandet
 • Analysera och öva hur vi för dialog och infrågande ”inquiry” under uppföljning av övningar
 • Undersök, värdera och motivera var alternativ och anpassningar kan introduceras
 • Visa på kompetens och skicklighet i att följa kursplanen med flyt och djup genom att beskriva egna erfarenheter från undervisningen och/eller från att leda övningar
 • Undersök personliga mönster som visar sig i undervisningen och undersök sätt att arbeta med dem i ögonblicket

Kompetenser 

 • Ökad förmåga att förmedla kursplanen troget och med flyt och djup
 • Ökat flyt i hur fundamenten i MBSR övas genom de 8 veckorna
 • Förmåga att identifiera och klargöra var alternativ och anpassningar kan introduceras

Tekniska förutsättningar
Du behöver en dator med kamera. Vi kommer att ha ett tekniktest innan första träffen.

Tillval
Att gratis genomgå MBSR-programmet igen som ”deltagande-observatör” parallellt med grupphandledning.

Fakta
Omfattning: 10 tillfällen á 60 minuter
Var: videokonferens via Zoom
När: fredagar kl 13-14 med start den 8/3 – 14/6 (ej 29/3, 10/5, 24/5).
Kostnad: 6.000 kr + moms
Handledare: Camilla Sköld

Anmälan här