MindfulnessBaserad StressReduktion – ”Practicum” (steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR)

Mindfulness Based Stress Reduction | MBSR, originalprogrammet skapat av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA

Kursen genomförs under nio dagar i följd och man deltar först i en 5-dagars kursretreat i internatform. Denna första del erbjuder liknande innehåll som 8-veckorsprogrammet i MBSR. Direkt efter följer en 4-dagars teoridel som knyter an till och fördjupar innehållet i MBSR-programmet.

Den första delen inkluderar intensiv meditation, dialog och interaktion i mindre och större grupper och undervisning av läraren/na. I den andra delen deltar man i en erfarenhetsbaserad utbildning i MBSR-programmets underliggande teori, filosofi och pedagogiska grund för att etablera en gemensam och kroppsförankrad erfarenhet.

Förutsättningar för ansökan till Practicum

 • MBSR 8-veckors kurs eller motsvarande (via web, 5-6-dagars intensiv eller MBKT)  (steg 1)
 • Retreat nr 1 (av 4 som krävs för lärarcertifiering i MBSR)
 • Minst 1 års personligt meditationsutövande rekommenderas

Utbildningsmål

 • Utbilda och träna vårdpersonal, beteendevetare, pedagoger, forskare och andra i MBSR genom erfarenhetsbaserad inlärning.
 • Diskutera och analysera den vetenskapliga, teoretiska och pedagogiska grunden för MBSR.
 • Bekanta deltagarna med MBSR-programmets lärarkompetenser som beskrivs i MBI-TAC.
 • Identifiera och undersöka hur MBSR är en del av ett större område i integrativ och komplementär medicin.
 • Bli bekant med MBSR och annan mindfulnessbaserad forskning.

Lärarbedömning under Practicum
Det här steget är en lärandeprocess och som varje lärandeprocess är bedömningen avgörande för att deltagarna ska kunna fortsätta vidare med självförtroende. Att lära och utvecklas är centralt och utvecklande feedback ges i grupp eller individuellt när det är lämpligt. Intentionen är att bidra med nyfikenhet, vänlighet och klarhet i utforskandet av ageranden, beteenden och hur vårt språk kan vara otydligt eller förvirrande vilket vidare kommer påverka hur vi så småningom själva undervisar.

Lärandemål

 • Tydliggöra hur teoretiska kärnegenskaper i MBSR är del av kursplanen
 • Identifiera och öva grundläggande språkprinciper för undervisning av MBSR
 • Utveckla en begynnande kompetens i att guida kortare mindfulnessövningar
 • Undersöka den relationella dynamiken både i MBSR-programmet och i Practicum-gruppen
 • Gå igenom och tolka MBSR-forskningens kliniska innebörd

Kompetenser

 • Ha fördjupat personligt mindfulnessutövande i MBSR
 • Kunna vara genuint närvarande i sig själv och som lärare
 • Känna till, utvärderat och utvecklat kompetens kring MBSR-programmet livssyn, struktur och innehåll. Detta inkluderar att kunna bedöma egna styrkor, områden för tillväxt och förmågan att börja ta emot konstruktiv feedback från kursdeltagare och lärare
 • Efter slutförd kurs kunna erbjuda introducerande seminarium inför ett 8-veckorsprogram i MBSR
 • Intellektuell förståelse för MBSR-programmets vetenskapliga, medicinska och pedagogiska rötter och förmågan att formulera dessa grundläggande aspekter av undervisningen

Fakta
Omfattning: 9 heldagar
Datum: 15-24 augusti 2019 – 15-20/8 på Syninge kursgård i Norrtälje och 21-24/8 i Stockholm
Var: Syninge kursgård i Norrtälje (5 dagar) och i lokaler inne i centrala Stockholm (4 dagar)
Kursavgift: 17.900 kr + moms.
Mat och logi under 5 dagar: i enkelrum 7.500 kr + moms (enl. 2019 år pris)
Lärare: Camilla Sköld
Kursansvarig: Camilla Sköld
Assisterande lärare vid fler än 15 deltagare: Katarina Lundblad

Katarina Lundblad, socionom med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) och terapeut i flergenerationstrauma. Hon är utbildad lärare i MBSR vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts, US. Katarina är även utbildad i MBCT för Antonia Sumbundo och John Teasdale. Katarina är meditationslärare med omfattande egen erfarenhet och med många års erfarenhet av att leda kurser och retreater.

Bokningsvillkor: Vi kommer att skicka en faktura som ska vara betald senast fyra veckor innan kursen startar. Har du inte betalt fakturan eller varit i kommunikation med oss kommer vi att ge din plats till någon på väntelistan. Du kan avboka din plats senast fyra veckor innan kursen startar och får hela kursavgiften tillbaka minus 20% i administrationskostnad. Bokar du av senare än fyra veckor före kursstart får du stå för hela kursavgiften. Fakturan kommer att skickas via vanlig post på den adress som du skrivit på ansökan eller meddelat oss.

Övrigt
I Stockholm är boendet valfritt. Lunch ingår när vi är i Stockholm. Retreatdagarna pågår från kl 6 till mellan kl 17 & 22 på kvällen och kursdagarna pågår mellan kl 9-17. All mat är vegetarisk såväl på Idöborg som i Stockholm. Första retreatdagen samlas vi till middag och sista kursdagen avslutas med lunch. Det ges tid för transport mellan retreat och kursplats. Kursintyg utfärdas.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här.
Hotellbokning i Stockholm.

Sista dag för ansökan 31 maj, 2019.
Ansök här!