MindfulnessBaserad StressReduktion – ”Practicum” (steg 2 i den professionella utbildningen i MBSR)

Är det här en kurs för dig?
Önskar du själv så småningom hålla MBSR-klasser är den här kursen för dig. Se nya riktlinjer från januari 2013 under stegen till lärarcertifiering.

Syfte med kursen
Att erbjuda dig möjligheter att engagera dig i lärande, växande, mänsklig utveckling och helande. Att gruppvis få möjligheten att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet av MBSR-arbetet. Att få möjlighet att pröva att guida varandra i formell och informell praktik.

Mål
– utforska hur MBSR-klasserna guidas i enlighet med CFM
– utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg bakom MBSR
– förfina och fördjupa din egen personliga praktik

Innehåll
Den här kursen baseras på det nydanande utvecklingsarbete som Jon Kabat-Zinn gjort under många år. 1979 påbörjade han sitt arbete med att utveckla Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Center for Mindfulness (CFM) firade 2009 30-årsjubileum.

Centret har under åren tagit emot över 17.000 patienter (ref. 2009) med många olika diagnoser såsom exempelvis kronisk smärta, cancer av olika slag, neurologiska sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, lättare ångest, depression osv. MBSR är den mindfulnessbaserade metod som idag har flest vetenskapliga studier bakom sig.

Att undervisa i MBSR kräver en förmåga att möta såväl eget som andras lidande med uppmärksamhet, följsamhet, öppenhet och medkänsla. Den egna praktiken behöver därför utvecklas och fördjupas i takt med att man själv börjar undervisa. Rollen som gruppledare är i sig mindfulnesspraktik.

Denna nio-dagars intensivkurs inkluderar en orientering om processen i MBSR-programmet
och är uppdelad i två block:

– Fem-dagars retreat (i tystnad under en dag)
– Fyra-dagars seminarium

Fakta om kursen
Omfattning: 9 heldagar
Deltagarantal: 8-24
Behörighet: Utövar du själv meditation och har deltagit i minst en 5-10 dagars tyst lärarledd mindfulnessmeditationsretreat (eller annan motsvarande tyst retreat) uppfyller du förutsättningarna för att få delta i kursen. Du som har genomgått en 7-dagars MBSR retreat och/eller ett 8-veckors MBSR/MBCT-program (hos någon behörig lärare) prioriteras till kursen.
Datum: 12-21 augusti 2019 – 12-17/8 på Idöborg och 18-21/8 i Stockholm
Var: På Idöborg i Stockholms skärgård (5 dagar) och i lokaler inne i centrala Stockholm (4 dagar)
Kursavgift: 17.900 kr + moms.
Mat och logi under 5 dagar: i enkelrum 6.450 kr eller i dubbelrum 5.450 kr + moms (enl. 2018 år pris)
Kursansvarig: Camilla Sköld
Lärare: Camilla Sköld
Assisterande lärare vid fler än 15 deltagare: Katarina Lundblad

Katarina Lundblad, socionom med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) och terapeut i flergenerationstrauma. Hon är utbildad lärare i MBSR vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts, US. Katarina är även utbildad i MBCT för Antonia Sumbundo och John Teasdale. Katarina är meditationslärare med omfattande egen erfarenhet och med många års erfarenhet av att leda kurser och retreater.

Bokningsvillkor: Vi kommer att skicka en faktura som ska vara betald senast fyra veckor innan kursen startar. Har du inte betalt fakturan eller varit i kommunikation med oss kommer vi att ge din plats till någon på väntelistan. Du kan avboka din plats senast fyra veckor innan kursen startar och får hela kursavgiften tillbaka minus 20% i administrationskostnad. Bokar du av senare än fyra veckor före kursstart får du stå för hela kursavgiften. Fakturan kommer att skickas via vanlig post på den adress som du skrivit på ansökan eller meddelat oss.

Övrigt
I Stockholm är boendet valfritt. Lunch ingår när vi är i Stockholm. Retreatdagarna pågår från kl 6 till mellan kl 17 & 22 på kvällen och kursdagarna pågår mellan kl 9-17. All mat är vegetarisk såväl på Idöborg som i Stockholm. Första retreatdagen samlas vi till middag och sista kursdagen avslutas med lunch. Det ges tid för transport mellan retreat och kursplats. Kursintyg utfärdas.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här.
Hotellbokning i Stockholm.

Sista dag för ansökan 31 maj, 2019
Ansök här!