Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR är originalprogrammet skapat av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA. Programmet är evidensbaserat och det mindfulnessbaserade program som beforskats mest i världen. Vi är behöriga att ge lärarcertifiering i MBSR.

Utbildningen tydliggörs och kraven höjs
Nytt från januari 2013 är att man ska ha gått det tredje steget för att få börja leda MBSR-grupper under handledning. Detta för att höja kvalitén hos MBSR-lärare. De som är utbildade i MBSR före 2013 får fortfarande leda MBSR-grupper redan efter andra steget då under handledning av en behörig handledare.

Kraven höjs även på de som får ge lärarcertifierande utbildningar i MBSR. Camilla Sköld är en av två lärare i Sverige som under 2017 har genomgått den första formella utbildningen i att utbilda utbildare ”MBSR Train-the-Trainers”-utbildningen från CFM University of Massachusetts Medical School, USA.

När man har erhållit Lärarcertifiering i MBSR är man behörig att självständigt leda MBSR-grupper. Man är inte behörig att utbilda MBSR-lärare.

Denna utbildning följer dem principer och standards för ”good practice” som arbetas fram internationellt.

Hela dokumentet Internationella standards för MB-program 2017 – se ”Standards and Criteria for MBP Teacher Training and Certification Programs” s. 9-14.

Ekonomisk översikt av hela utbildningen steg för steg – alla priser exklusive moms (25 %)

 1. 8-veckorsprogrammet – 7 900 kr
 2. Practicum – 17 900 kr + kost och logi
 3. ATT (Advanced Teacher Training) – 19 900 kr + kost och logi
 4. Handledning i grupp 10 tillfällen á 60 min via Zoom (nätet) – 6 000 kr
 5. Handledning individuellt minst 10 tillfällen á 50 minuter – 12 500 kr
 6. Certifieringsprocessen – 12 500 kr

Söker du och betalar hela utbildningen på en gång får du 10% rabatt. Hela utbildningen kostar 76.700 kr. Kost/logi tillkommer för andra och tredje steget. Behörighetsgivande retreater i tystnad tillkommer och du finner dem hos oss och hos andra (se riktlinjer nedan). Vill du anmäla dig till hela utbildningen kontakt oss via mail.

Hela eller delar av utbildningen kan även ges som uppdragsutbildning med utbildningstider enligt överenskommelse. Kontakta oss via mail.

Stegen till lärarcertifiering i MBSR

 1. 8-veckors MBSR-program (6-dagars MBSR för professionella eller/och 7-dagars professionell MBSR-retreat – ges inte av oss)
  Mindfulnessbaserad retreat i tystnad – helst innan steg 2. Se riktlinjer nedan
 2. Practicum in MBSR – en 9-dagars intensivkurs
  Mindfulnessbaserad retreat i tystnad – helst innan steg 3. Se riktlinjer nedan
 3. ATT (Advanced Teacher Training) – en 8-dagars intensivkurs
 4. Handledning i grupp via nätet (Zoom) under arbetet med att leda sina första MBSR-grupper
 5. Handledning individuellt som en del i certifieringsprocessen
 6. Certifieringsprocess med bl.a videoinspelning av egen 8-veckors MBSR-grupp, utvärdering av dig som lärare av dina deltagare osv… (tidigast när du givit 8 egna MBSR grupper)

Förutsättningar för de olika stegen i MBSR

 1. Alla är välkomna
 2. Du utövar själv meditation, har gått minst en 5-7 dagars tyst lärarledd meditationsretreat och du har genomgått ett 8 veckors MBSR-program hos någon behörig lärare (du prioriteras om du också har genomgått en 7-dagars MBSR-retreat med Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli)
 3. Du har genomgått steg 2. Du utövar själv meditation och kroppsmedvetenhet dagligen och har beslutat dig för att integrera mindfulness i ditt dagliga liv. Du har professionell erfarenhet av sjukvård, utbildning och eller social förändring. Du har gått minst två 5-7 dagars tysta lärarledda meditationsretreater. Först efter detta steg får du börja att leda egna MBSR-grupper.
 4. Du har genomgått steg 3 och är behörig att börja leda MBSR-grupper under handledning. Handledningen sker i grupp via Zoom vid 10 tillfällen (nytt sedan 2017) samtidigt som du leder din/a första MBSR-grupper.
 5. Du har samtliga ovan steg och genomgått grupphandledning och går in i processen för lärarcertifiering i MBSR. Handledningen sker individuellt under minst 10 tillfällen då du spelar in din egen undervisning och bedöms enligt lärarkompetensskalan MBI-TAC. Denna handledning kan du kombinera med att du går om MBSR-programmet (gratis) som deltagande-observatör hos oss.
 6. Du har genomgått alla de ovan angivna stegen. Du har undervisat minst åtta 8-veckors MBSR-kurser. Du har deltagit i minst fyra mindfulness meditations retreater, varav minst två som är sju dagar eller längre. Du utövar daglig mindfulness meditation såväl som yoga och andra kroppsmedvetenhetsövningar. Du har professionell examen eller motsvarig arbetserfarenhet.

Antagningsförfarande
Du som fullt ut uppfyller förutsättningarna för varje kurssteg blir antagen direkt. Saknas någon del för att uppfylla förutsättningarna kommer du att få möjlighet att delta i kursen i mån av plats. Du kommer i efterhand att få komplettera det som saknas innan du får ditt kursintyg.

Riktlinjer lärarcertifieringsstegen i MBSR
Från och med 2015 kommer alla deltagare som fortsätter i lärarutbildningen att få underteckna följande riktlinjer för deltagande:

 • Konfidentialitet – att det som sägs i gruppen under kursen stannar i gruppen. Att det som sägs i delgrupper av kursen inte omnämns i andra delgrupper av kursen
 • Respekt – att hålla tider, att lyssna och tala mindfully, att en talar i taget

Riktlinjer för retreater i tystnad

 1. 5-7 dagar
 2. Hålls i fullständig tystnad ”noble silence”
 3. Måste vara lärarledd (live, inga ljud/videoinspelade lärare)
 4. Måste vara i grupp (inte ensamretreat med lärare)

Vi ger själva mindfulnessbaserade retreater på höst och vår. Du kan även finna andra retreater i tystnad här. Kolla att respektive arrangör följer ovan riktlinjer för retreater i tystnad.