Vi ger originalutbildningen i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Utbildningen tydliggörs och kraven höjs
Nytt från januari 2013 är att man ska ha gått det tredje steget för att få börja leda MBSR-grupper under handledning. Detta för att höja kvalitén hos MBSR-lärare. De som är utbildade i MBSR före 2013 får fortfarande leda MBSR-grupper redan efter andra steget då gärna under handledning av en behörig handledare. Kraven höjs även på de som utbildar MBSR-lärare. Camilla Sköld är en av två lärare i Sverige som under 2017 har gått den första formella utbildningen i att utbilda utbildare ”MBSR Train-the-Trainers”-utbildningen från CFM University of Massachusetts Medical School, USA.

När man har erhållit Lärarcertifiering i MBSR är man behörig att självständigt leda MBSR-grupper. Man är inte behörig att utbilda MBSR-lärare.

Denna utbildning följer dem principer och standards för ”good practice” som CFM (US) tillsammans med andra har arbetat fram.

Ekonomisk översikt av hela utbildningen – alla priser exklusive moms (25 %)

 1. 8-veckorsprogrammet – 7 900 kr
 2. Practicum – 15 900 kr + kost och logi
 3. ATT (Advanced Teacher Training) – 19 900 kr + kost och logi
 4. Handledning minst 10 tillfällen á 1 200 kr/50 minuter
 5. Certifiering – text kommer

Stegen till lärarcertifiering i MBSR

 1. 8-veckors MBSR-program (6-dagars MBSR för professionella eller/och 7-dagars professionell MBSR-retreat – ges inte av oss)
 2. Practicum in MBSR – en 9-dagars intensivkurs
 3. ATT (Advanced Teacher Training) – en 8-dagars intensivkurs
 4. Handledning under arbetet med egen 8-veckors MBSR-grupp
 5. Certifieringsprocess med bl.a videoinspelning av egen 8-veckors MBSR-grupp, utvärdering av dig som lärare av dina deltagare osv… (sker oftast först när du givit 10-15 egna MBSR grupper)

Förutsättningar för de olika stegen i MBSR

 1. Alla är välkomna
 2. Du utövar själv meditation, har gått minst en 5-10 dagars tyst lärarledd meditationsretreat och du har genomgått ett 8 veckors MBSR-program hos någon behörig lärare (du prioriteras om du också har genomgått en 7-dagars MBSR-retreat med Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli)
 3. Du har genomgått steg 2. Du utövar själv meditation och kroppsmedvetenhet dagligen och har beslutat dig för att integrera mindfulness i ditt dagliga liv. Du har professionell erfarenhet av sjukvård, utbildning och eller social förändring. Du har gått minst två 5-10 dagars tysta lärarledda meditationsretreater (OBS! varav en retreat kan vara hos oss och en retreat hos någon annan). Först efter detta steg får du börja att leda egna MBSR-grupper.
 4. Handledning kan du få vid ett eller flera tillfällen från det att du påbörjar arbetet med en egen 8-veckors MBSR-grupp. Minst 8-10 handledningstillfällen förutsätts för att söka lärarcertifiering i MBSR.
 5. Du har genomgått alla de ovan angivna stegen. Du har undervisat minst åtta 8-veckors MBSR-kurser. Du har deltagit i minst fyra mindfulness meditations retreater, varav minst två som är nio dagar eller längre (OBS! varav en retreat kan vara hos oss). Du utövar daglig mindfulness meditation såväl som yoga och andra kroppsmedvetenhetsövningar. Du har professionell examen eller motsvarig arbetserfarenhet.

Antagningsförfarande
Du som fullt ut uppfyller förutsättningarna för varje kurssteg blir antagen direkt. Saknas någon del för att uppfylla förutsättningarna kommer du att få möjlighet att delta i kursen i mån av plats. Du kommer i efterhand att få komplettera det som saknas innan du får ditt kursintyg.

Guidelines
Från och med 2015 kommer alla deltagare som fortsätter i lärarutbildningen att få underteckna följande guidelines för deltagande:

 • Konfidentialitet – att det som sägs i gruppen under kursen stannar i gruppen. Att det som sägs i delgrupper av kursen inte omnämns i andra delgrupper av kursen
 • Respekt – att hålla tider, att lyssna och tala mindfully, att en talar i taget