Programmet bygger på Search Inside Yourself, SIY som är utvecklat på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen. Programmet är just nu ett av de mest uppskattade och högst rankade utbildningsinsatserna inom Google. Det grundar sig i mindfulness och emotionell intelligens.

Är det här en kurs för dig?
Programmet vänder sig till alla som vill utveckla sitt ledarskap. Oavsett om det är ökade färdigheter i att leda dig själv, leda ditt företag, leda ditt team eller att leda andra. Den här sättet att arbeta ger ökad medvetenhet och utvecklar din emotionella intelligens så att du kan leda och verka autentiskt, effektivt, långsiktigt hållbart och balanserat.

Målsättningar med programmet:

  • Förstå och uppleva hur emotionell intelligens spelar roll och vilken nytta det har för dig själv och andra.
  • Förstå att emotionell intelligens består av ett antal olika färdigheter som är träningsbara.
  • Förstå hur hjärnan fungerar och påverkas av emotionell intelligens och mindfulness.
  • Lära sig lyssna närvarande och kommunicera medvetet som en hjälp i att bygga friska team och skapa organisatorisk dynamik.
  • Lära sig hitta stabilitet och bygga upp motståndskraft som gynnar välmående och snabbare komma i balans igen när vi upplever stress i våra liv, både professionellt och privat.

Fakta om kursen:
Omfattning: 8 veckoträffar
Tid: 12.30-13.45
Var: Bondegatan 35
Kurskostnad: 19.900 kr + moms. Early bird om du anmäler dig innan julafton!
Kursmaterial: Veckovis kursmaterial ingår samt nedladdningsbara guidade övningar
Kurslitteratur: Search Inside Yourself av Chade-Meng Tan
Lärare: Mattias Lindroth och Camilla Sköld
Kursansvarig: Camilla Sköld

Datum och anmälan!

Inspirationsföreläsning ges gratis den 6 december, 18 januari och 15 februari, 2018 kl 17.30-19!

Varmt välkommen!