Search Inside Yourself, SIY är utvecklat på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen. Programmet är just nu ett av de mest uppskattade och högst rankade utbildningsinsatserna inom Google. Det grundar sig i mindfulness och emotionell intelligens.

Är det här en kurs för dig?
Programmet vänder sig till alla som vill utveckla sitt ledarskap. Oavsett om det är ökade färdigheter i att leda dig själv, ditt företag, ditt team eller att leda andra. Den här sättet att arbeta ger ökad medvetenhet och utvecklar din emotionella intelligens så att du kan leda och verka autentiskt, effektivt, långsiktigt hållbart och balanserat.

Målsättningar med programmet:

  • Förstå och uppleva hur emotionell intelligens spelar roll och vilken nytta det har för dig själv och andra.
  • Förstå att emotionell intelligens består av ett antal olika färdigheter som är träningsbara.
  • Förstå hur hjärnan fungerar och påverkas av emotionell intelligens och mindfulness.
  • Lära sig lyssna närvarande och kommunicera medvetet som en hjälp i att bygga friska team och skapa organisatorisk dynamik.
  • Lära sig hitta stabilitet och bygga upp motståndskraft som gynnar välmående och snabbare komma i balans igen när vi upplever stress i våra liv, både professionellt och privat.

Fakta om kursen:
Omfattning: 2 heldagar plus 28 dagar virtuell uppföljning med enkla övningar och reflektioner
Datum: 17-18 maj, 2019 Framskjuten till i början av 2020 pga att kursledaren går egen utbildning på heltid
Tid: kl 8.30-17
Var: Ersta Konferens
Kurskostnad inklusive fika och lunch:  12.900 kr + moms.
Kursmaterial: Nedladdningsbara guidade övningar
Lärare: Mattias Lindroth
Assisterande lärare: Britta Bylander
Kursansvarig: Camilla Sköld
Anmälan: maila ditt namn, kontakt- och faktureringsuppgifter till kontakt@cfms.se under rubriken ”SIY våren 2019”

Inspirationsföreläsning gratis

Varmt välkommen!