Meditation påverkar hjärnan positivt

Posted on jul 21, 2011 in Information, Nyheter

Meditation%20kan%20p%C3%A5verka%20hj%C3%A4rnan%20positivt

Ny vetenskaplig studie (Hölzel BK och kollegor) visar att meditation enligt Jon Kabat-Zinns MBSR program påverkar hjärnan positivt.

Intervju med professor Martin Ingvar på Karolinska Institutet i TV4-nyheterna.