Mindful Self-Compassion, MSC (originalprogrammet från Center for MSC i USA)

Ger behörighet att söka MSC Teacher Training (step 2)

Kurs i självmedkänsla
MSC är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att tillhandahålla verktyg för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet övas. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, värme och förståelse så att vi lugnar och tröstar oss själva när vi har ont och är sårade. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.

Vem som helst kan lära sig att rikta välönskan gentemot oss själva speciellt när vi lider, och kultivera önskan om att alla levande varelser kan leva lyckliga och fria ifrån lidande.

Är det här en kurs för dig?
Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. Till dig som genomgått ett 8 veckors mindfulnessbaserat program kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande.

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

Syfte med kursen
Att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

Fakta om kursen
Omfattning: 8 grupptillfällen
Var: Bondegatan 35
Datum, priser och anmälan: se här
Tid: kl 18 – ca 21
Kursansvarig: Camilla Sköld

 

Rekommenderad litteratur:

Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself by Kristin Neff

The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions by Christopher Germer

DN | ”De vill få oss att sluta hacka på oss själva” (Agneta Lagercrantz)

Agneta Lagercrantz | ”Självmedkänsla – Hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra”
(klicka för att köpa boken).

bok-sjalvmedkansla_artikelbild

E-Book Compassion (länk) – multimediabok i medkänsla – gratis

compassion in a multimedia eBook