Upplever du att du påverkas av känslor av otillräcklighet och att inte vara bra nog?

Föreläsningen riktar sig till dig som är intresserad av verktyg för att kunna leva mer resilient (motståndskraftigt och stabilt), hållbart och glädjefyllt. Många av oss lever under en ständig känsla av att inte vara tillräckliga, ofta oavsett hur mycket vi än presterar och uppnår. Vi driver på oss själva och andra med hjälp av kritik eller belöning. Föreläsningen utgår från MSC (Mindful Self-Compassion), ett compassionfokuserat program skapat av pionjärerna Kristin Neff och Christopher Germer. Den banbrytande forskningen på självmedkänsla visar tydligt att självmedkänsla gynnar både motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att göra fel och mer benägna att pröva igen. Samtidigt visar forskningen att självkritik ofta undergräver motivation, ökar rädsla för att misslyckas och skapar stor stress.

Under föreläsningen får du ta del av vad självmedkänsla och MSC är och vad forskningen visar. Vi utforskar och prövar verktyg för hur vi kan möta utmaningar med större medkänsla. Självmedkänsla involverar bland annat vår förmåga att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, lugn och förståelse. Det leder till balans och vi kan samtidigt samla kraft oavsett vad som händer runt omkring oss. Att vara mer medveten och självmedkännande leder till ökad balans, ökat välbefinnande och ger mer glädje i våra liv.

Denna föreläsning är obligatoriskt om man vill gå ett 8-veckors MSC-program.

Fakta om föreläsningen
När: Se här i anmälan
Tid: kl 18 (ca 2 tim)
Var: Bondegatan 35
Föreläsare: Camilla Sköld

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med Dr i neurovetenskap är grundare av Center for Mindfulness Sweden. Hon har lärarcertifiering i Mindfulness Based Stress Reduction och är även utbildad i flera andra mindfulnessbaserade program såsom Mindfulness Based Cognitive Therapy, Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness Program.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på Center for Mindfulness Sweden och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet. Hon undervisar också mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeututbildning på Ersta Sköndal Högskola.

Camilla har även engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. Mer om Camilla

Hjärtligt välkommen!