Psykiatri Bok 2016

Camilla Sköld, Med Dr och Leg Sjukgymnast har skrivit om Meditationsmetoder i kapitel 36 om Psykologisk behandling i Studentlitteraturs lärobok i Psykiatri från 2016.

”I det här avsnittet har jag valt att använda ett språkbruk som inkluderar metaforer, uttryckssätt och begrepp från den mångtusenåriga buddhistiska tradition som de aktuella meditationsmetoderna historiskt sätt är sprungna ur. Det är knappast möjligt att på ett rättvisande sätt beskriva ämnesområdet med det avskalade språk som vanligtvis utmärker läroböcker av det här slaget.

När mindfulness började introduceras i Sverige gjordes flera seriösa försök att hitta ett lämpligt svenskt ord som översättning. Formuleringar som medveten närvaro, sinnesnärvaro och intim närvaro prövades. Alla dessa förslag är emellertid förknippade med sina specifika associationer och begreppsliga begränsningar. I dag används därför det engelska ordet mindfulness oöversatt…”