CD Mindfulness Camilla SköldCD skiva med mindfulnessövningar av och med Camilla Sköld.
Köps via Pilgrim Press.

CD-skivan innehåller följande övningar:
1) Introduktion kroppscanning (2.13)
2) Kroppscanning (25.38)
3) Andrum (5.16)
4) Introduktion sittande meditation (1.02)
5) Sittande meditation (10.19)
6) Sittande meditation i tystnad med klockor var 5 min ( 31.00)

Mindfulness är ett tillstånd, inte en metod. Det är själva varandet. Meditation är en praktik som främjar mindfulness. I mindfulness riktar vi vår uppmärksamhet på ett speciellt sätt – med avsikt, i nuet och icke-värderande. Praktiserandet av meditation hjälper oss att vara i kontakt med och uppleva känslan av en avsiktlig och accepterande närvaro i nuet som vi sedan kan känna igen när vi upplever den i vår vardag.

Camilla Sköld är leg. sjukgymnast, medicine doktor. Hon arbetar på Empatica AB med att utveckla utbildningsprogram i mindfulnessbaserat förhållningssätt (MBF) och med integrationen av MBF och kognitivt förhållningssätt inom vård och utbildning. Hon är huvudansvarig för nätverket Empatica Group som syftar till att främja mindfulness i vardagen.

Camilla har lärarutbildning i ”Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR) från University of Massachussets, Stress Reduction Clinic.