MBSR Deltagarmaterial framtaget av CfMS
Deltagarmaterialet är sammanställt av Camilla Sköld och innehåller alla de övningar som ingår i 8 veckors-programmet i MBSR. I övrigt så har inspiration hämtats ifrån Full Catastrophe Living av Kabat-Zinn J, Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression av Segal ZV, Williams JMG, och Teasdale JD och Stressreaktionscykeln från Bolte Taylor J.


MBSR Deltagarmaterial

Deltagarmaterialet är avsett för personer som genomgår 8-veckors programmet i MBSR och du kan köpa det genom att maila din beställning till oss. Deltagarmaterialet kostar 210 kr inklusive moms och frakt.


Version 2 av MBSR Deltagarmaterial

Version 2 för MBSR-lärare:
MBSR Deltagarmaterial levereras som PDF med lärarens namn på förstasidan, inklusive möjligheten att skriva ut i obegränsad upplaga. Kostnad 1.900 kr exklusive moms.