CFM:s MBSR Curriculum Guide i svensk översättning

Gruppmanual Center for Mindfulness SwedenDetta är Center for Mindfulness, CFM:s MBSR Curriculum Guide (version 2009) i svensk översättning av Camilla Sköld.
Denna översättning har tagits fram för att understödja arbetet med MBSR-grupper i Sverige.

Har du gått det andra steget practicum eller tredje steget TDI (utbildningen fr o m 2013) i den professionella utbildningen till lärarcertifiering i MBSR och uppvisar intyg kan du köpa den svenska översättningen av gruppmanualen.

Genom att skicka in en kopia av ditt intyg från practicum/TDI får du köpa gruppmanualen för 290 kr inklusive moms och frakt.

Du skickar en kopia på intyget till Camilla Sköld, CfMS, Skogsslingan 6, 182 30 Danderyd