Project Description

Mindfulness i mötet med andra & IMP

Mindfulness i mötet med andra och Interpersonal Mindfulness Program

  • Föreläsning – Gratis Introduktion
  • Ger behörighet – för 8-veckors programmet eller 5-dagars intensiv i IMP
  • Förkunskaper – inga
  • När – Tisdag 19 januari kl 18 – online
IMP-kursen kom till som ett svar på behovet, av att personer som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i möten med olika individer.

I programmet utforskas olika teman under gemensamma meditativa samtal med andra. Man övar att umgås i medveten närvaro som understödjer medveten kommunikation. Forskning har visat att hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

Är den här föreläsningen för dig?

Föreläsningen riktar sig till dig som är nyfiken på vad det är som händer i mötet med andra. Det kan vara privat tillsammans med familj, vänner, arbetskamrater eller i arbete med grupper och individuell terapi.

Intention med föreläsningen

Under föreläsningen får du höra om vad interpersonell mindfulness är och du får veta mer om skillnaden mellan olika mindfulness- och medkänslofokuserade program. Du får också höra mer om hur man utövar mindfulness i mötet med andra och hur vi kan utforska vad som händer i oss själva.

Fakta om föreläsningen

Omfattning: 2 timmar

Var: Danderyds sjukhus, Entrévägen 6, konferenssal Bofinken

Tid: kl 18 – ca 20

Datum & Pris: Gratis och för datum se under fliken Anmälan

Föreläsare: Camilla Sköld