Project Description

Föreläsning i Mindfulness & MBKT

Mindfulness och MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi

  • Föreläsning – Gratis Introduktion
  • Ger behörighet – för 8-veckors eller 5-dagars intensiv i MBKT
  • Förkunskaper – inga
  • När – torsdag 16 december kl 18 online
Föreläsningen utgår ifrån MBKT som är ett etablerat program för personer med depression. MBKT kombinerar utövandet av mindfulnessmeditation med kognitiva terapiverktyg för att bryta cykeln av återkommande depression. Programmet bygger på Zindel Segal, John Teasdale och Mark Williams forskning.

Återfallsfrekvensen efter MBKT vid tre diagnostiserade depressioner eller fler har visat sig näst intill halveras. I England har man sedan länge rekommenderat MBKT vid återfallsprevention och nu rekommenderar även svenska Socialstyrelsen denna intervention vid återfall i depression.

Är den här föreläsningen för dig?

Föreläsningen riktar sig till dig som vill förstå vad mindfulness och MBKT är. Du kanske själv upplever eller har någon nära dig som upplever nedstämdhet. Du kanske har blivit rekommenderad livslång antidepressiv medicinering och önskar kompletterande verktyg för att möta negativa tankar.

Intention med föreläsningen

Under föreläsningen får du ta del av vad mindfulness är, om hur mindfulness tillämpas i MBKT-programmet och den senaste forskningen kring depression och mindfulnessutövande. Du får ett praktiskt smakprov på hur du kan lära dig få syn på ältande tankar och hur du kan förhålla dig i vardagen.

Fakta om föreläsningen

Omfattning: 2 timmar

Var: Danderyds sjukhus, Entrévägen 6, sal Bofinken

Tid: kl 18 – ca 19.30

Datum & Pris: Gratis och för datum se under fliken Anmälan

Föreläsare: Camilla Sköld