Project Description

Kurs IMP 8 veckoträffar i grupp

Kurs i att understödja mötet med andra

  • Program – Interpersonal Mindfulness Program, IMP
  • Förkunskaper – inga, meditationsutövande är välkommet och inte ett krav
  • Start – söndagen 14 mars kl 10
IMP-programmet kom till som ett svar på behovet av att personer som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i mötet med olika människor.

Om vi mediterar gör vi kanske det mest ensamma på vår kammare, för att bygga upp lugn och koncentration. Men i vardagen, i kontakt med andra kan det vara väldigt utmanande att behålla lugnet och koncentrationen som kan kännas så självklar på kudden eller yogamattan.

Som människor är vi väldigt känsliga och översköljs dagligen av en flod kontakter. Vår värld skapas genom att beröra och bli berörda, känna, uppfatta och tänka. Skulle det vara möjligt att vara mer medvetet närvarande i dessa vardagsögonblick som faktiskt oftast är tillsammans med andra?

Från födelsen är vi gjorda för att känna in andra och en brist i denna förmåga är en enorm källa till stress. Med stöd från varandras medvetna närvaro och vänliga intention att uppmärksamma blir själva samtals-akten i IMP en möjlighet att få syn på automatiserade mönster som aktiveras speciellt i nära relationer. Vi kan också komma till insikt om vår inneboende kapacitet för kärlek, glädje och visdom.

Att bara vara närvarande i sig själv, i utforskandet av den andre, är läkande i sig. Inom terapi pratar man om att generella faktorer är det som påverkar utfallet av terapi allra mest. I IMP övar vi dessa generella faktorer genom medveten närvaro i själva relationsögonblicket. Vi utforskar tillsammans teman som olikheter, att ge och ta emot, roller, hinder såsom t.ex ilska och tvivel men även goda egenskaper som medkänsla och kärleksfullhet.

I utövandet får vi syn på automatiserade mönster, trossatser vi har och roller vi tar i olika relationer såsom i familjen, bland vänner, på jobbet osv. Vi speglas från olika håll genom att bli hörda och sedda av nya personer om och om igen. Den här sortens möten i medveten närvaro aktiverar empatisk medkänsla genom att våra hjärtan öppnas. Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatitrötthet.

Vi kommer att utforska:

  • Var vi har uppmärksamheten i mötet med andra och hur vi kan hitta tillbaka till kroppen för att förankra oss i ögonblicket
  • Att pröva möta utmaningar i relationen med andra och få syn på olika mönster och strategier som vi använder oss av
  • Värderingar vi har om oss själva i relation till andra och bli medveten om hur olika miljöer och människor påverkar oss
  • Hur vi kan välja var vi har uppmärksamheten för att finna trygghet, inre stabilitet och frihet i mötet med andra
  • Att lyssna på djupet från hjärtat och bli lyssnad till i närvaro och öppenhet

Är det här en kurs för dig?

För alla som vill lära sig att finnas till för andra utan att förlora sig själv i både goda och mer utmanande möten.
Om du arbetar med individuell terapi eller med grupper är denna form av utövande en mycket bra träning i att stanna i och med dig själv när egna sårbara mönster aktiveras och överlevnadsstrategier som att tillhöra gruppen tar över. I mötet kan detta komma till uttryck genom att t.ex. vara till lags, prestera, vara perfekt osv.

Kursen kom till som ett svar på behovet, av att personer som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i möten med olika personer.

Intention med kursen

Att bli mer medveten om vad som händer i olika möten. Vad som händer inombords i relation till den andre, vad som händer mellan oss och vad som händer i den andre. Att allt mer bli medveten om vilket som är mitt eget och vilket som är den andres i ett enskilt ögonblick.

Att vissa människor triggar och väcker mönster i oss t.ex. att bli tillags, arg, undvikande osv. Ju klarare vi blir över vad som händer inombords, känner igen och kan börja hantera triggers ju enklare blir det att släppa. Släppa istället för att grubbla och bära med oss det som varit in i nästa möte. Vi blir tryggare, klarare och mer närvarande.

Fakta om kursen

Omfattning:  8 veckoträffar i grupp

Antal: 12-24 deltagare

Behörighet: ingen – meditationsutövande är välkommet, men inte ett krav

Var: Kungsgatan 66, 111 22 Stockholm

Tid: kl 17-19

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Kursmaterial som ingår: Deltagarmaterial

Lärare: Camilla Sköld