Project Description

Lärarutbildning i MBSR

Ger behörighet att söka MBSR Advanced Teacher Training (steg 3)

Kursen genomförs under nio dagar i följd och man deltar först i en 5-dagars kursretreat i internatform. Denna första del erbjuder liknande innehåll som 8-veckorsprogrammet i MBSR. Direkt efter följer en 4-dagars teoridel som knyter an till och fördjupar innehållet i MBSR-programmet.

Den första delen inkluderar intensiv meditation, dialog och interaktion i mindre och större grupper och undervisning av läraren/na. I den andra delen deltar man i en erfarenhetsbaserad utbildning i MBSR-programmets underliggande teori, filosofi och pedagogiska grund för att etablera en gemensam och kroppsförankrad erfarenhet.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här…

 • MBSR som 8-veckors kurs eller motsvarande online eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1.0)
 • Retreat i tystnad under 5-7 dagar (nr 1 av 4 som krävs för lärarcertifiering i MBSR)
 • Minst 1 års personligt meditationsutövande rekommenderas
Det här steget är en lärandeprocess och som varje lärandeprocess är bedömningen avgörande för att deltagarna ska kunna fortsätta vidare med självförtroende. Att lära och utvecklas är centralt och utvecklande feedback ges i grupp eller individuellt när det är lämpligt. Intentionen är att bidra med nyfikenhet, vänlighet och klarhet i utforskandet av ageranden, beteenden och hur vårt språk kan vara otydligt eller förvirrande vilket vidare kommer påverka hur vi så småningom själva undervisar.

Lärandemål

 • Tydliggöra hur teoretiska kärnan i MBSR är del av kursplanen
 • Identifiera och öva grundläggande språkprinciper för undervisning av MBSR
 • Utveckla en begynnande kompetens i att guida en kortare mindfulnessövning
 • Undersöka den relationella dynamiken både i MBSR-programmet och i Practicum-gruppen
 • Gå igenom och tolka MBSR-forskningens kliniska innebörd
 • Ha fördjupat personligt mindfulnessutövande i MBSR
 • Kunna vara genuint närvarande i sig själv och som lärare
 • Känna till, utvärderat och utvecklat kompetens kring MBSR-programmet livssyn, struktur och innehåll. Detta inkluderar att kunna bedöma egna styrkor, områden för tillväxt och förmågan att börja ta emot konstruktiv feedback från lärare
 • Efter slutförd kurs kunna erbjuda introducerande seminarium inför ett 8-veckorsprogram i MBSR
 • Intellektuell förståelse för MBSR-programmets vetenskapliga, medicinska och pedagogiska rötter och förmågan att formulera dessa grundläggande aspekter av undervisningen

Omfattning: 9 dagar

Antal: 12-24 deltagare

Var: På Syninge kursgård, ca 45 min norr om Stockholm under dem 5 första dagarna och på Kungsgatan 66, 5 minuter från Centralstationen i Stockholm dem 4 sista dagarna. Se på Google maps →

Tid: Börjar till middag första dagen och avslutar med lunch sista dagen. Retreatdagarna pågår från kl 6 till mellan kl 17 & 22 och kursdagarna pågår mellan kl 9-17.

Datum & Pris: Se under fliken Ansökan

Sista dag för ansökan: 3 juni och därefter i mån av plats

Kost & logi: Se under fliken Anmälan. I Stockholm är boendet valfritt. Lunch ingår när vi är i Stockholm. All mat är vegetarisk såväl på Syninge som i Stockholm.

Lärare: Camilla Sköld

Assisterande lärare: vid fler än 15 deltagare Katarina Lundblad

Kursintyg: utfärdas vid minst 80% närvaro