Center for Mindfulness Sweden, CfMS arbetar för att skapa en utbildning i mindfulnessbaserade interventioner som håller högsta internationella standard.

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med Dr i neurovetenskap och har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, har lärarcertifiering i MBSR och går nu också den första formella ”Train-the-Trainers”-utbildningen på Center for Mindfulness i USA. Camilla är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression, Mindful Self-Compassion, MSC, Interpersonal Mindfulness Program, IMP och är certifierad lärare i Samayoga enligt Yoga Alliance.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på Center for Mindfulness i Sverige och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet som erbjuds inom ramen för alla grundutbildningsprogrammen (ex läkar-, sjukgymnast- psykolog- logopedprogrammen osv) och inom vissa fördjupningsprogram. Detta är den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige. Hon undervisar också mindfulness som en integrerad del av psykoterapeututbildningen på Ersta Sköndal Högskola.

Camilla har också engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället.

Hon har utövat mindfulness och meditation i mer än 15 år.

 

Regelbundet gästande lärare:
_dsc5236_nr_2
Anita Olsson, med Dr, leg Psykolog, leg Psykoterapeut (KBT) och handledare. Hon har lärarcertifiering i MBSR och utbildar MBSR-lärare. Anita är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression enligt Mark Williams.

Anita har under många år gett grundläggande och legitimerande utbildning inom kognitiv psykoterapi (s.k steg 1 & 2) och är även utbildad i och har arbetat med Dialektisk Beteende Terapi, DBT enligt Marsha Linehan.

Anita var den som tillsammans med sin kollega Angeli Holmstedt tog Jon Kabat-Zinn till Sverige första gången. Hon har utövat meditation i mer än 20 år.

Hos undervisar Anita det tredje steget i MBSR-utbildningen, Advanced Teacher Training, ATT tillsammans med Camilla och ger även professionell handledning under certifieringsprocessen till lärare i MBSR.

 

Katarina LundbladKatarina Lundblad, socionom med grundläggande psykoterapeututbildning och som sedan 2009 utbildar sig inom området trauma och anknytning för Professor Franz Ruppert.

Katarina är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering ifrån CfM i USA. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och har mer än 35 års erfarenhet av meditation och tysta retreater.

Hos oss assisterar Katarina i det andra lärarutbildningssteget i MBSR, Practicum och leder tillsammans med Camilla sedan flera år mindfulnessbaserade retreater.


Smaroula Gabrielsson
Smaroula Gabrielsson, beteendevetare med vidareutbildning i handledning och tillämpad beteende analys, TBA. Idag är hon verksam inom vård och omsorg som handledare.

Hon har utövat meditation inom zenbuddhismen i 25 år och har även erfarenhet av Vipassana. Hon är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering. Hon är även utbildad inom Acceptance Committment Therapy, ACT.

Hos oss ger Smaroula drop-in och leder 8-veckorsprogrammet i MBSR.

 

Patrick WilliamsPatrick Williams a former Wildland Firefighter from California. Growing up in Southern California, he was introduced to meditation at an early age and has been a student and practitioner in the contemplative and noetic arts/sciences for over 20 years. He has been practicing daily formal mindfulness meditation since 2010.

Patrick has completed the rigorous educational training and standards requisite to begin teaching MBSR that were established by The Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical Center, and is continuously training and developing himself to deliver the best courses and programs possible.

Patrick is concurrently pursuing a degree in Psychology from the University of Massachusetts. This autumn Patrick will offer the 8 week MBSR-program in English at CfMS for the first time (2016).

 

Mattias HT17Mattias Lindroth har arbetat och drivit företag i flera branscher. Han har en stark grund i försäljning och marknadsföring. Både som sälj- och marknadsdirektör och CEO. Han tror starkt på att skapa närvaro och gemenskap i hela värdekedjan i ett företag. Att allting i företaget hör ihop och följer varandra i medvetet valda strategier och kulturer. Han studerade initialt språk och gick sedan vidare till affärslivet och har studerat både vid Malmö högskola och IHM Business School. Under sin tid i filmbranschen var han med och bidrog i Europas då snabbast växande filmbolag. Nu ligger fokus på att skapa fokus, balans och medvetenhet både för företag och för individer.

Mattias är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering ifrån CfM-Sweden. Han har också utbildning i Search Inside Yourself, SIY programmet från SIYLI i USA.

Hos oss kommer Mattias leda SIY tillsammans med Camilla för första gången våren 2017.

 

marie x kopiaMarie Swartling Philip, med Magister, beteendevetare och lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och Mindful Self-Compassion, MSC. Hon är också instruktör i Nia (certified brown belt) och Qigong. Hon har utövat olika stillhetstekninker i mer än 15 år. Hon har en gedigen yrkesbakgrund inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hos oss ger Marie drop-in där hon integrerar Nia-dans med mindfulness.