Center for Mindfulness Sweden, CfMS arbetar för att skapa en utbildning i mindfulnessbaserade interventioner som håller högsta internationella standard.

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med Dr i neurovetenskap och har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, har lärarcertifiering i MBSR och är en av få i världen med ”Train-the-Trainers”-utbildning i MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Camilla är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression, Mindful Self-Compassion, MSC, Interpersonal Mindfulness Program, IMP och är certifierad lärare i Samayoga enligt Yoga Alliance.

Hon ger certifierande lärarutbildning i originalprogrammet i MBSR på Center for Mindfulness i Sverige och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet som erbjuds inom ramen för alla grundutbildningsprogrammen (ex läkar-, sjukgymnast- psykolog- logopedprogrammen osv) och inom vissa fördjupningsprogram. Detta är den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige. Hon undervisar också mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) på Ersta Sköndal Högskola.

Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället.

Hon har utövat mindfulness och meditation i snart 20 år.

 

Regelbundet gästande lärare:
_dsc5236_nr_2
Anita Olsson, med Dr, leg Psykolog, leg Psykoterapeut (KBT) och handledare. Hon har lärarcertifiering i MBSR och utbildar MBSR-lärare. Anita är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression enligt Mark Williams.

Anita har under många år gett grundläggande och legitimerande utbildning inom kognitiv psykoterapi (s.k steg 1 & 2) och är även utbildad i och har arbetat med Dialektisk Beteende Terapi, DBT enligt Marsha Linehan.

Anita var den som tillsammans med sin kollega Angeli Holmstedt tog Jon Kabat-Zinn till Sverige första gången. Hon har utövat meditation i mer än 20 år.

Hos undervisar Anita det tredje steget i MBSR-utbildningen, Advanced Teacher Training, ATT tillsammans med Camilla och ger även professionell handledning under certifieringsprocessen till lärare i MBSR.

 

Katarina LundbladKatarina Lundblad, socionom med grundläggande psykoterapeututbildning och som sedan 2009 utbildar sig inom området trauma och anknytning för Professor Franz Ruppert.

Katarina har lärarcertifiering i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från CfM i USA. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och har mer än 35 års erfarenhet av meditation och tysta retreater.

Hos oss assisterar Katarina i det andra lärarutbildningssteget i MBSR, Practicum och leder tillsammans med Camilla sedan flera år mindfulnessbaserade retreater. Från och med våren 2018 kommer hon också att leda MSC-programmet som en 5-dagars intensivkurs tillsammans med Camilla.


Smaroula Gabrielsson
Smaroula Gabrielsson, beteendevetare med vidareutbildning i handledning och tillämpad beteende analys, TBA. Idag är hon verksam inom vård och omsorg som handledare.

Hon har utövat meditation inom zenbuddhismen i 25 år och har även erfarenhet av Vipassana. Hon är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering. Hon är även utbildad inom Acceptance Committment Therapy, ACT.

Hos oss ger Smaroula drop-in och leder 8-veckorsprogrammet i MBSR.

 

Patrick WilliamsPatrick Williams a former Wildland Firefighter from California. Growing up in Southern California, he was introduced to meditation at an early age and has been a student and practitioner in the contemplative and noetic arts/sciences for over 20 years. He has been practicing daily formal mindfulness meditation since 2010.

Patrick has completed the rigorous educational training and standards requisite to begin teaching MBSR that were established by The Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical Center, and is continuously training and developing himself to deliver the best courses and programs possible.

Patrick is concurrently pursuing a degree in Psychology from the University of Massachusetts. This autumn Patrick will offer the 8 week MBSR-program in English at CfMS for the first time (2016).

 

Mattias HT17Mattias Lindroth har ett förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer. Han har tydligt upplevt båda sidorna av arbetslivets press och glädje och vad det kan göra med oss. Mattias är utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Bland annat vid Search Inside Yourself Leadership Institute, det institut som idag arbetar med Google, SAP, LinkedIn, American Express, Ford och Trivago mfl i USA med de här kunskaperna. Idag coachar han elitidrottare, utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet, fokus och effektivitet för grupper.

Mattias är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och har undervisat tillsammans med Camilla på Karolinska Institutet. Under våren 2017 kommer Mattias och Camilla ge SIY för första gången.

 

marie x kopiaMarie Swartling Philip, med Magister, beteendevetare och lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och Mindful Self-Compassion, MSC. Hon är också instruktör i Nia (certified brown belt) och Qigong. Hon har utövat olika stillhetstekninker i mer än 15 år. Hon har en gedigen yrkesbakgrund inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hos oss ger Marie drop-in där hon integrerar Nia-dans med mindfulness.