Kurs i Trauma-Sensitive Mindfulness

”An essential ”upgrade” for anyone who thinks of her or himself as a mindfulness teacher, or is in training to become one”
– Jon Kabat-Zinn, PhD

Uppgradera dina kunskaper och lär dig TSM för att förstå specifika utmaningar med trauma och mindfulness för att kunna erbjuda dina deltagare en tryggare, professionell miljö och de rätta verktygen. Vi ses två dagar i Stockholm.

Om kursen säger Mona Drar (20 min):

”Den lärde inte ut något. Den var det den lärde”

Du kommer att lära dig:

 1. Om trauma, toleransfönstret, Medusa-effekten, Polyvagal-teorin och neuroception, psykologisk resiliens osv
 2. Känna igen symptom på dissociation och trauma hos dina deltagare eller klienter/patienter
 3. Att utgå ifrån denna erfarenhet i grupper och patient/klient-möten
 4. Att arbeta medvetet och aktivt med att skapa en trygg medkännade grupp-atmosfär och minska re-traumatisering
 5. Betydelsen av medkänsla och självmedkänsla i trauma

Trauma-Sensitiv Mindfulness, TSM är skapat av David Trevealen och ger dig som deltagare kunskap, erfarenhet och en ram som hjälper dig att leda mindfulness på ett professionellt, tryggt och trauma-informerat sätt. TSM har integrerats i ledande utbildningar i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR t.ex vid Brown University, University of Massachussetts och UCSD i USA.

Traumatisk stress kan bero på att man direkt har upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse, att man får veta att händelsen har inträffat för en familjemedlem eller nära vän, eller genom upprepad exponering för detaljer om traumat, även inom ramen för ens arbete t.ex sekundärtraumatisering. Lever symptomen kvar efter den traumatiska händelsen är det post-traumatisk stress och uppstår en specifik grupp av symptom inom tre månader efter den traumatiska händelsen och varar i mer än en månad är diagnosen PTSD. Mindre välbekant för många är typ 2-trauma, sk komplex trauma som uppstår till följd av långvarig utsatthet ofta i barndomen. Trauma är således vanligt förekommande. Forskning visar att 90 % av befolkningen kommer att möta en traumatisk händelse och en hel del av oss kommer att utveckla symptom på ett eller annat sätt. Mindfulness och meditation kan vara både hjälpsamt och utmanande för personer med erfarenhet av trauma. Att uppmärksamma inåt kan vara svårt, stressande och dysreglerande och även re-traumatiserande för människor som upplevt trauma. Det är därför viktigt hur du som lärare eller terapeut guidar deltagarna för att undvika dysreglering. Du kan bidra genom att vara informerad i Trauma-Sensitiv Mindfulness.

Ju mer kunskap vi har kring ett traumasensitivt förhållningsätt ju lättare kommer vi känna igen vad som händer icke-verbalt i rummet, kunna erbjuda adekvat stöd och alternativa guidningar. När vi har mer kunskap om hjärnan, nervsystemet och om trauma vet vi vad som är mer eller mindre lämpliga övningar i stunden för den individuelle deltagaren.

Utbildningen vänder sig till alla som är utbildade i mindfulness, såsom t.ex psykoterapeuter, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter eller i mindfulnessbaserad och compassionfokuserad metodik såsom t.ex MBSR, MBKT, MSC, MBRP osv. Personer som arbetar med mindfulness eller meditation individuellt eller i grupp. Även du som redan nu arbetar med trauma kan ha god användning av denna utbildning.

Utbildningen vänder sig också till dig som önskar lära dig mer om trauma t.ex för din egen skull.

Vi kommer att varva teori med föreläsande moment, upplevelsebaserade övningar och reflektion. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få öva att integrera de nya kunskaperna.

Efter kursen kommer du att:

 • Förstå varför meditation kan skapa dysreglering hos personer som har upplevt trauma och specifika sätt i hur du kan förebygga detta.
 • Vara medveten om och förstå förhållandet mellan interoception och exteroception och hur dessa hänger samman med trauma-sensitivt utövande.
 • Vara trygg i att identifiera icke-verbala tecken på traumatisk stress och skräddarsy övningar.
 • Vara utrustad med en mängd olika modifieringar som du kan erbjuda de personer du arbetar med, inklusive inre och yttre ankare för uppmärksamheten.
 • Vara informerad om aktuell empirisk forskning om mindfulness och trauma, inklusive evidensbaserade interventioner som du kan tillämpa i ditt arbete.
 • Förstå vikten av självmedkänsla, för att skapa en trygg icke dömande atmosfär inombords.
 • Förstå betydelsen av embodiment, autencitet, vikten av ditt eget utövande och villighet att möta sig själv.
 • Ha mer kunskap om hur mindfulness och självmedkänsla, Mindful Self-Compassion förebygger empatiutmattning och sekundär traumatisering.
 • Vara trygg i vetskapen om att du gör allt du kan för att förhindra re-traumatisering i ditt arbete.

Vi kommer att undervisa från både ”top down” och ”bottom up” genom att varva teori med föreläsande moment, upplevelsebaserade övningar och reflektion. Stor vikt kommer att läggas på embodiment, att vara i kroppen medvetet under kursen, att känna och uppleva så gott vi kan.  Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få öva att integrera de nya kunskaperna.

“Det absolut viktigaste för traumatiserade människor är att finna en känsla av trygghet i sin egen kropp”
– Bessel van der Kolk

Omfattning: 2 dagar

Max Antal: 24

Behörighet: Du som har utbildning inom mindfulness, compassion, trauma eller meditation

Var: Hälsans hus, Fjällgatan 23B i Stora salen

Datum & tider: 2-3 november, kl 10-16 på lördag och kl 9-15 på söndag

Pris: 3.900 kr exklusive moms. 50% rabatt om du går om kursen.

Lunch: Ta med egen och ät i lokalen eller köp i Hermans vegetariska restaurang en trappa ner

Lärare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Camilla Sköld & Katarina Lundblad

Kursmaterial: Ingår

Kursintyg: Erhålls efter genomgången kurs

Rekommenderad litteratur köper du på egen hand:

 • David Treleaven. Trauma-Sensitive Mindfulness – Practices for Safe and Transformative Healing. 2018
 • Bessel van del Kolk. Kroppen håller räkningen – Hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma. 2021