Project Description

MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi | steg 3.5

Lärarutbildning i MBKT – tillvalsmodul

  • Program – MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi 3.5
  • Ger behörighet – att söka MBSR & MBKT Handledning i grupp (steg 4)
  • Förkunskaper – eget dagligt utövande, MBSR steg 1-3, två retreater i tystnad
  • Start – – planerad till 2022
Mer information kommer snart.

Förutsättningar för ansökan till MBKT 3.5

Mer information kommer snart.

Lärandemål

Mer information kommer snart.

Kompetenser

Mer information kommer snart.

Fakta om kursen

Mer information kommer snart.