Lärarutbildning i MBKT – tillvalsmodul

Ger behörighet att söka MBSR & MBKT Handledning i grupp (steg 4)

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) är ett innovativt, empiriskt validerat behandlingsprogram som är utformat för att förhindra återfall hos personer som har återhämtat sig från unipolär depression och har även visat sig lovande för behandling av humörstörningar mer generellt. Självkännedom som grundas genom meditativ medvetenhet är programmets centrala princip. Programmet bygger på Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdale forskning som finns dokumenterad i deras bok Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression. I programmet integreras verktyg från kognitiv terapi med utövande och klinisk tillämpning av mindfulnessmeditation.

Kärnan i MBKT ligger i att göra patienterna bekanta med de sinnestillstånd som ofta kännetecknar humörstörningar och samtidigt uppmana till att utveckla ett nytt förhållande till dessa tillstånd. Patienterna lär sig att betrakta tankar som händelser i sinnet, oberoende av dess innehåll och känslomässiga laddning. De behöver inte bestridas utan hålls i ett mer rymligt medvetande, tillräckligt stort för att rymma aspekter som att det egna jaget kan upplevas ”trasigt”.

Denna modul är en påbyggnad för den som redan har gått eller går lärarutbildningen i MBSR och också önskar leda MBKT-grupper. Du kan gå denna modul efter steg 3.0, därav namnet 3.5

Du bör antingen vara legitimerad kliniker inom mental hälsa, kliniker under utbildning eller intresserad yrkesutövare som inte har för avsikt att direkt genomföra interventionen, men som har andra professionella intressen i ämnet (t.ex. forskare, administratörer osv.).

Du har genomgått:

 • MBKT-programmet som 8-veckors kurs (steg 1.0)
 • MBSR ATT (steg 3.0)

Andra kunskaper och erfarenheter som kan var till hjälp:

 • Kännedom om tekniker för kognitiv beteendeterapi
 • Erfarenhet av och förståelse för depressionsmodeller
 • Erfarenhet av att underlätta grupprocesser
 • Bedömning av behov
 • Demonstrera och leda läroplanen och centrala terapeutiska uppgifter för var och en av de åtta gruppsessionerna i MBKT.
 • Beskriva den centrala roll som mindfulnessmeditation spelar för att underlätta självreglering av känslor och humör.
 • Visa de kliniska färdigheter och perspektiv som krävs för att underlätta MBKT-grupper.
 • Kunna visa vad som förenar och skiljer programmen MBKT och MBSR åt.

Kursplanen utforskar vår förmåga att i vardagen tydligt uppleva samspelet mellan tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – de erfarenhetsmässiga fenomen som är kända för att orsaka återfall – och hur medvetenheten om dessa områden informerar eller förvränger vår förmåga att förstå oss själva och arbeta med andra. Innehållet och läroplanen för varje MBKT-session undersöks i detalj, och beskrivningar av sessionernas teman, läroplaner och exempel på klienthandledningar tillhandahålls.

Omfattning: 5 dagar

Antal: max 24 deltagare

Var: Syninge kursgård, ca 45 min norr om Stockholm, se på Google maps → eller efter önskemål

Tid: På uppdrag

Lärare: Camilla Sköld & annan lärare

Kursintyg: utfärdas vid 100% närvaro

Obligatorisk litteratur:

 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (2014) av Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale
 • Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness(2013) av Jon Kabat-Zinn.
 • Handbok i kognitiv terapi vid depression (E-bok, 2019) av Lars Jansson
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi: Embodied Presence and Inquiry in Practice (2019) av Woods, Rockman & Collins

Även om alla fyra rekommenderas starkt, är boken om MBKT specifikt den mest avgörande. Vi rekommenderar starkt att du tar med dig ditt exemplar till kursen, eftersom du kan finna det användbart att hänvisa till den vid vissa tillfällen.