Kurs i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, MBKT

MBKT-programmet är utvecklat av Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal för att hjälpa till att förhindra nedstämdhet och depression. Programmet ger en grund i olika meditations-tekniker för att så tidigt som möjligt upptäcka tecken på att man är på väg in i en ny depression.

Vilka är fördelarna med MBKT?

  • Kliniskt minskade depressionssymptom är bevisade
  • Hjälper till att förhindra framtida episoder för de som lider av återkommande depression
  • Kan användas tillsammans med medicinering, men med fortsatt utövande kan behovet av medicinering minska

Varför erbjuder vi MBKT?
Depression är mycket vanligt och är en ledande orsak till funktionshinder. Nästan 20% i Sverige kommer att drabbas av en depression under sin livstid och med varje depression ökar risken avsevärt för en ny. Depression är ännu vanligare hos personer med andra tillstånd, t.ex. kroniska medicinska tillstånd. Sjukdom påverkar inte bara humör, det påverkar förmågan att tänka tydligt, dränerar energi och motivation och lämnar en känsla hopplöshet och värdelöshet efter sig.

Läkemedel kan vara effektiva, men inte för alla och många upplever biverkningar som viktökning och minskad lust till sex. Har man fått rådet om livslång antidepressiv underhållsbehandling erbjuder MBKT ett välkommet alternativ.

Medan människor med en historia av depression kan dra nytta av MBSR, är MBKT speciellt utformad för att lära ut hur depression fungerar och ge specifika verktyg för detta tillstånd.

Vetenskapligt underlag:
Återfallsfrekvensen efter MBKT vid tre diagnostiserade depressioner eller fler har visat sig näst intill halveras. I England (www.mentalhealth.org.uk) har man sedan länge rekommenderat MBKT vid återfallsprevention och nu rekommenderar även Socialstyrelsen (www.roi.socialstyrelsen.se) denna intervention vid recidiverande egentlig depression.

Skillnader och likheter mellan MBKT och MBSR:
Kärnan i MBKT är ett tydligt fokus på att närma sig nedstämdhet och negativa tankar tidigt i programmet så att man får erfarenhet och förtroende i att kunna känna igen och sedan möta symptomen med skicklighet.

MBKT är en anpassning av MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) och använder sig av samma format och struktur av åtta veckoträffar och en retreatdag. Programmet innefattar psykoedukation, formell meditation, rörelsemeditation, lärarledd diskussion och reflektion kring hemövningar och övningar under kurstillfället.

Som i MBSR lär man sig känna igen vanemässiga och ohjälpsamma reaktioner på svårigheter. Vidare lär man sig att möta svåra känslor, tankar och beteenden med en intresserad, accepterande och icke-dömande inställning. MBKT ersätter innehållet kring t.ex generell stress i MBSR med fokus på specifika mönster av negativt tänkande som personer med depression är speciellt sårbara för, men som vi alla upplever från tid till annan.

Negativt tänkande leder till lägre humör och det här mönstret eskalerar och ökar risken för återfall i depression.

Tekniker från kognitiv beteendeterapi ingår i programmet för att främja ökad medvetenhet om dessa mönster och mindfulness-verktygen används för att frigöra dem. Fokus ligger på att ändra sitt förhållande till oönskade tankar, känslor och kroppsförnimmelser så att man inte längre försöker undvika dem eller reagerar på dem automatiskt, utan snarare möter dem på ett avsiktligt och mer skickligt sätt.

Programmet är mest fördelaktigt för personer:

  • Med återkommande depression som kanske också har rekommenderats livslång antidepressiv medicinering
  • Är intresserade av att relatera till oönskade tankar och känslor på ett nytt sätt och lära sig verksamma färdigheter för att möta dessa på ett mer avsiktligt och skickligt sätt

Gå inte in i denna kurs om du för närvarande har omfattande depressionssymptom som hindrar dig från att delta i gruppträffarna och de dagliga hemövningarna. Det är bättre att vänta tills din koncentration och energi har återhämtat sig tillräckligt för att kunna ta in ny lärdom.

Att bli medveten om hur vanemönster kan trigga igång, utlösa återfall eller bibehålla depressiva symptom. Genom utövandet utvecklas förmågan att medvetet frigöra sig från upprörande känslostämningar, negativa tankar och att känna igen tidiga tecken på återfall.

Omfattning:  8 gruppträffar online och en dag i tystnad som du kan välja att delta i på plats eller online

Antal: 8-12 deltagare

Behörighet: Ha deltagit i introduktionsföreläsningen i MBSR och MBKT. Vi kommer inte kunna ta emot personer med kliniskt diagnostiserad återkommande depression

Var:  Online via zoom. Du behöver en dator med kamera.

Tid: kl 17.30 – ca 20 (första och sista tillfället är 3 timmar)

Tyst dag: Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12 eller online kl 8.30 – 16

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Lärare: Elin Morgenstern, leg psykolog och psykoterapeut (KBT)

Kursmaterial som ingår: Nedladdningsbara guidade övningar

Kursbok som rekommenderas: Mindfulnessbaserad självhjälp – en övningsbok vid depression, oro och ångest. Teasdale J, Williams M, Segal Z. Natur och Kultur 2015

Mindfulnessbaserad självhjälp en övningsbok vid depression oro och ångest