Kurser

MBSR, MBKT, MSC, IMP & SIY

De program vi har valt att erbjuda är alla originalprogram och flera av programmen är idag evidensbaserade. MBSR och MBKT är de två mindfulnessbaserade program som idag rekommenderas av svenska Socialstyrelsen.

Vi har under många år arbetat med såväl 8-veckorsprogram som 5-dagars intensivkurser av 8-veckorsprogrammen. Många beskriver fördelar med de två olika varianterna. Under intensivkursen går man in i en djupare process tillsammans och utmaningen är att upprätthålla utövandet i vardagen efter kursen. Under 8-veckorsprogrammet djupnar inte processen på samma sätt av naturliga skäl, å andra sidan är det lättare att etablera ett vardagligt utövande. Går du om samma program, i samma eller i ett annat format får du 50% rabatt.

De mindfulnessbaserade program vi erbjuder på CfMS är noggrant utvalda för att komplettera varandra på olika sätt.

  • MBSR fokuserar på hur stress kan uppmärksammas tidigare, vad som aktiverar stress, hur en stressreaktion fungerar och hur vi kan förhålla oss till stress.
  • MBKT fokuserar på att uppmärksamma tankar, tankemönster och framför allt mönster av ältande negativa tankar och nya sätt för att hantera dessa mönster.
  • MSC fokuserar på hur vi i medveten närvaro kan börja möta oss själva med mer medkänsla, värme och kärlek. Prosociala egenskaper som är medfödda och inneboende i varje människa.
  • IMP fokuserar direkt på relationen till någon annan. Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade, vilket ger energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t. ex empatitrötthet.
  • SIY fokuserar på ledarskap inifrån och utvecklar fem grundläggande förmågor; självkännedom, självreglering, motivation, empati och social förmåga och ledarskap. Programmet är utvecklat på Google tillsammans med världsledande experter inom ledarskap, hjärnforskning och psykologi.