Project Description

Kurs SIY 2 dagar

Ledarskap med emotionell intelligens

  • Program – Search Inside Yourself, SIY
  • Förkunskaper – inga
  • Kursstart – på uppdrag
Search Inside Yourself, SIY, är ett effektivt ledarskapsprogram utvecklat på Google tillsammans med världsledande experter inom ledarskap, hjärnforskning och psykologi. Programmet har gjort succé i flera branscher i över 30 länder med totalt 40 000 deltagare. Enbart Google har utbildat ca 20 000 personer.

Bakgrund
Search Inside Yourself är utvecklat och implementerat på Google. År 2007 samlade Google världsledande experter i ledarskap, hjärnforskning, psykologi och emotionell intelligens för att utveckla en intern utbildning för Google-anställda. Det blev Search Inside Yourself. Programmet växte snabbt till att bli det mest populära träningsprogrammet i företaget. Väntelistan på att få gå programmet är fortfarande lång. Programmet blev också på kort tid ett globalt efterfrågat utvecklingsprogram.

Flera stora organisationer i världen har anammat programmet såsom SAP, Apple, Dell, Ernst & Young, Hyatt, Netflix, Ford, LinkedIn, Scandic Hotels, Rädda Barnen m fl.

Programmet
Styrkan med utbildningen är att den till stor del är upplevelsebaserad och bygger på enkla verktyg för att utveckla fem grundläggande förmågor:

  • Självinsikt – verktyg för att ökad självkännedom. Leder till insikter och klarhet i hur man är och fungerar. En stark självkännedom är grunden för övriga förmågor
  • Självreglering – konkreta verktyg för att reglera och leda sig själv även under starkt triggande situationer
  • Motivation – praktiska övningar för att utforska vad som verkligen motiverar och verktyg för hur man sedan integrerar det i sitt sätt att leva och verka. Det stärker och understödjer hur man leder sig själv och hur man bemöter sig själv och andra utifrån det som man finner motiverande
  • Empati – enligt forskningen är empati högst träningsbart. Det är en naturlig funktion inom oss och som kan stärkas med träning. Programmet ger enkla och konkreta verktyg för att dels öka vår förmåga till kontakt med andra men även för att särskilja på vad man själv upplever och vad andra upplever för att kunna vara empatisk och samtidigt vara stabil och balanserad
  • Social förmåga och ledarskap – mycket av de senaste årens forskning påvisar att leda framgångsrikt är kopplat till osjälviskhet och ödmjukhet, också kallat ”compassionate leadership”. Forskningen visar också att även dessa förmågor är träningsbara och i programmet får deltagarna konkreta verktyg och även möjligheter att arbeta med utmaningar man står inför. Compassionate Leadership är ett modernt och effektivt sätt att leda sig själv och andra. Något som också visar sig bygga individuell motståndskraft och stabilitet.

Sagt om kursen?

”We can see that we have a significant increase in employee engagement, we have a significant increase in leadership trust index, so people trust the leaders better… we have a decrease in absenteeism… We have a solid business case behind the implementation. We have a return of investment on this program of more than 200%, so we are earning money with this, it is contributing to our bottom line, it increases our competitive advantage.”
Peter Bostelman, SAP

”Search Inside Yourselfprogrammet har lett till en genomgripande positiv förändring. Jag har blivit bättre på att hantera stress och andra utmaningar tack vare de konkreta övningar och verktyg som erbjuds. Jag kan varmt rekommendera programmet och ledarna Sanna Ryd och Mattias Lindroth.”
Josefin Laestadius, Rädda Barnen

 ”Framgångsrika ledare har en utvecklad empati och känner med sina kunder, anställda och intressenter. Search Inside Yourself-programmet lär ledare självkännedom och interpersonella förmågor som behövs för att utveckla denna empatiska förmåga.”
Jeff Hansen, Capital One

 ”Jag rekommenderar starkt Search Inside Yourself-programmet som en del i alla ledarskapsutvecklingsplaner. Innehållet och fallstudierna var relevanta och tillgängliga. Vi kunde omedelbart inkorporera det vi lärde i vårt arbete.”
Karen Hershenson, Procter & Gamble

Är det här en kurs för dig?

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och är intresserad av verktyg för att kunna leda och arbeta hållbart, effektivt, lustfyllt och fokuserat i det moderna arbetslivet.

Intention med kursen

Intentionen med kursen är att utveckla fem grundläggande förmågor; självinsikt, självreglering, motivation, empati, social förmåga och ledarskap för att kunna leda och verka autentiskt, effektivt, långsiktigt hållbart och balanserat. Kursen ger ökade färdigheter i att leda såväl dig själv, ditt företag, ditt team eller att leda andra.

Fakta om kursen

Omfattning: 2 dagar och 28 dagar virtuell uppföljning med enkla övningar och reflektioner

Antal: 20-50 deltagare

Var: Ersta Konferens, Erstagatan 1k

Tid: kl 8.30-17

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Kursmaterial som ingår: Nedladdningsbara guidade övningar

Lärare: Mattias Lindroth och Britta Bylander

Kursbok som rekommenderas: Search Inside Yourself – The Unexpected Path to Achieving Success, Happiness (And World Peace) av Chade-Meng Tan. Finns även på svenska, Sök inom dig själv.

Search Inside Yourself