Project Description

Lärarcertifiering i MBSR

Lärarutbildning i MBSR

 • Program – Lärarcertifiering i MBSR (steg 6)
 • Förkunskaper – eget dagligt utövande, MBSR steg 1-4, 2-4 retreater i tystnad
 • Start – när lärarportföljen mottagits och godkänts för utvärdering

Gäller från 2018

 • MBSR lärarportföljen skickas in på svenska eller engelska
 • MBSR lärarportföljen skickas in elektroniskt

Sökanden skickar lärarportföljen som innehåller följande:

 1. Personliga och professionella uttalanden som visar på din förståelse och förmåga att förkroppsliga och införliva kärnan i MBSR och ta ansvar för rollen som lärare
 2. Kursplan med planering, tider, omfattning och datum för de 8 grupptillfällena, introduktion och tyst dag
 3. Skicka in en icke editerad video av klass 4 eller 5 (om medlärare, skicka in när du undervisar denna träff ensam)
 4. Deltagarmaterial eller blad med hemövningar
 5. Ljudfiler med de formella övningarna (kroppscanning, sittande meditation, liggande och stående yoga)
 6. Handledningsreflektion (dokument från både handledaren och den handledda)
 7. Datum, titlar och plats för samtliga kvalificerande retreater
 8. En lista på alla 8-veckors MBSR-kurser som du har undervisat – med datum, deltagarantal och var någonstans
 9. Tre rekommendationsbrev från professionella kollegor eller kollegor som hänvisar/remitterar deltagare till dig. (breven ska inte vara från deltagare eller mentor)
 10. Bifoga examensintyg eller motsvarande Examina eller motsvarande

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här…

Förutsättningar för att skicka in lärarportföljen

 • MBSR eller MBKT som 8-veckors kurs eller motsvarande via webben eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1)
 • MBSR Practicum (steg 2)
 • MBSR ATT (steg 3)
 • MBSR Handledning grupp (steg 4)
 • MBSR Handledning individuellt (steg 5)
 • MBSR undervisningserfarenhet – minst 8 MBSR-kurser
 • Har deltagit i minst 4 retreater i tystnad – två 5-dagars eller längre och två 7-dagars eller längre
 • Dagligt mindfulnessutövande, yoga eller annan kroppsmedvetenhetsträning

Ansökningsmaterialet bedöms av våra mest erfarna lärare. Den sökande kan rekommenderas att komplettera med fördjupande studier eller om förtydliganden. Sådana förslag är för att stödja MBSR-läraren att få en djupare förståelse, för att växa och förkroppsliga grunderna och kärnan i undervisandet.

Materialet i din portfölj bedöms i enlighet med TCR Teacher Certification Review (TCR)

Lärandemål

 • Producera en lärarportfölj som visar på hur du har integrerat läraregenskaper, förkunskaper och kompetensutveckling i din MBSR-lärarroll
 • Reflektera över och formulera en personlig och professionell etisk kod i relation till din undervisning
 • Visa på resultat av ditt lärande och kompetensutveckling genom den feedback du fått från deltagare och kollegor

Kompetenser

 • Auktoriserad att undervisa det evidensbaserade 8-veckors originalprogrammet i MBSR till en allmänhet, med titeln ”Lärarcertifiering i MBSR från Center for Mindfulness Sweden, CfMS”
 • Fortsätta att förfina förståelse och färdigheter som kommit fram i TCR-bedömningen t.ex ytterligare retreater, studier eller reflektion kring undervisningsaspekter, undervisa fler MBSR-kurser, revidera deltagarmaterial, ytterligare handledning osv.
 • Notera att ”Lärarcertifiering i MBSR” INTE ger behörighet att utbilda MBSR-lärare utan ger behörighet att leda 8-veckors MBSR-kurser

Fakta om kursen

Omfattning: genomgång och bedömning av inskickat material tar 2-3 månader

Pris: Se under fliken Anmälan