MBSR-programmet har utvecklats sedan 1979 och MBKT sedan slutet av 1990-talet. Båda programmen är idag evidensbaserade och rekommenderas av svenska Socialstyrelsen. CfMS har givit lärarcertifiering i MBSR sedan 2008.

MBKT urspringer ur MBSR och programmens innehåll är lika till mellan 80-90%. MBSR-programmet fokuserar på generell stress undertiden MBKT-programmet fokuserar på specifik sårbarhet, såsom depression. Båda programmen fokuserar på att medvetandegöra vad som pågår i kroppen och sinnet, tankar och känslor.

Lärarutbildningen i MBSR och MBKT hos oss på CfMS följer dem principer och standards för ”Good Practice” som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-området. Se Internationella standards för MB-program 2017 – s. 9-14.

Under 2020 kommer CfMS för första gången erbjuda en tillvalsmodul i MBKT för den som har genomgått de tre första stegen i den certifierande lärarutbildningen i MBSR och MBKT. Denna modul kommer att fokusera på vad som skiljer MBKT från MBSR. Man kommer sedan ha möjlighet att certifieras i båda programmen.

STEG 1

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
MBSR-programmet
eller MBKT-programmet
Man lär sig grunderna genom att själv genomgå programmet.Efter steg 1 kan man assistera/auskultera en annan lärare.8 veckoträffar (ofta på kvällstid), 3 timmar/gång, samt en dag. Kurser finns i Stockholm.7900 kr + moms
Retreat efter steg 1En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ett eget regelbundet utövande samt erfarenhet av en längre retreat.5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm.6400 kr + moms för retreat.
Från 3350 kr 
+ moms för kost & logi (pris 2019)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 2

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
PracticumMan blir ett bättre stöd för den som är lärare, eftersom man fått en större egen erfarenhet.Efter steg 2 kan man vara medlärare.9 dagar: 5 dagars utbildningsretreat med övernattning
& 4 dagar i Stockholm
17 900 kr + moms
Kost & logi under 5 dagar se kurssidan
Retreat efter steg 2En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ytterligare en retreat.5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm.6400 kr + moms för retreat. 
Från 3350 kr 
+ moms för kost & logi (pris 2019)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2022
Advanced Teacher Training, ATTEfter denna kurs får man undervisa i MBSR under grupphandledning men är ännu inte certifierad.Efter steg 3 får man undervisa 8-veckorsprogrammet i MBSR (Steg 1), både gällande patienter och andra deltagare såsom t.ex professionella. Undervisningen sker under parallell handledning i grupp.8-dagars träningskurs med övernattning. Oftast utanför Stockholm.19 900 kr + moms för kurs
11 959 kr + moms för kost & logi (pris 2020)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3.5

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
MBKT, tillvalsmodulEfter denna kurs får man undervisa i MBKT under grupphandledning men är ännu inte certifierad.Får även undervisa 8-veckorsprogrammet i MBKT (Steg 1), både gällande patienter och andra deltagare såsom t.ex professionella. Undervisningen sker under parallell handledning i grupp.5-dagarskursPlanerad till våren 2021
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 4

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
Handledning gruppFör nya lärare som undervisar sina första 3 grupper. Kan kombineras med att parallellt gå gratis som deltagande-observatör.10 sessioner á 60 min sker via webben.6000 kr + moms
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 5

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
Handledning individuellFördjupning bl.a i att leda den reflekterande dialogen. Krav för att gå vidare till certifiering.Minst 10 tillfällen á 50 min/tillfälle som krav för certifiering. Sker via webben.1250 kr + moms per tillfälle
Retreat 3 & 4 innan certifieringEn förutsättning för att få gå vidare till certifiering. Totalt behöver två av retreaterna vara 5 dagar eller fler och två av retreaterna behöver vara 7 dagar eller fler.Gå hos oss eller andra.
Egen MBSR-undervisningEn förutsättning för att söka certifiering. Totalt ha undervisat åtta 8-veckors grupper som huvudlärare.
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 6

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2020
LärarcertifieringÄr behörig att självständigt leda 8-veckors kurser och 5-dagars intensivkurser av 8-veckorsprogrammet i MBSR*.Skicka in lärarportföljen12 500 kr + moms

*Man är dock inte behörig att utbilda MBSR-lärare.