Översikt lärarcertifiering i MBSR & MBKT

MBSR-programmet har utvecklats sedan 1979 och MBKT sedan slutet av 1990-talet. Båda programmen är idag evidensbaserade och rekommenderas av svenska Socialstyrelsen. CfMS har givit lärarcertifiering i MBSR sedan 2008.

MBKT urspringer ur MBSR och programmens innehåll är lika till mellan 80-90%. MBSR-programmet fokuserar på generell stress undertiden MBKT-programmet fokuserar på specifik sårbarhet, såsom depression. Båda programmen fokuserar på att medvetandegöra vad som pågår i kroppen och sinnet, tankar och känslor.

Lärarutbildningen i MBSR och MBKT hos oss på CfMS följer dem principer och standards för ”Good Practice” som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-området. Se Internationella standards för MB-program 2021 – s. 11-16.

Under 2023 kommer CfMS för första gången erbjuda en tillvalsmodul i MBKT för den som har genomgått de tre första stegen i den certifierande lärarutbildningen i MBSR och MBKT. Denna modul kommer att fokusera på vad som skiljer MBKT från MBSR. Man kommer sedan ha möjlighet att certifieras i båda programmen.

Steg 1.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
MBSR-programmet
och/eller MBKT-programmet
Man lär sig grunderna genom att själv genomgå programmet. Efter steg 1 kan man assistera/auskultera en annan lärare. 8 veckoträffar (ofta på kvällstid), 3 timmar/gång, samt en retreatdag i tystnad. Behöriga lärare finner du här. 7 900 kr + moms
Retreat efter steg 1 En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ett eget regelbundet utövande samt erfarenhet av en längre retreat. 5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm.

Retreater hittar du här.

7 900 kr + moms för retreat.
Från 4 750 kr 
+ moms för kost & logi (pris 2022)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 2.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
Practicum Man blir ett bättre stöd för den som är lärare, eftersom man fått en större egen erfarenhet. Efter steg 2 kan man vara medlärare. 9 dagar: 5 dagars utbildningsretreat med övernattning
& 4 dagar i Stockholm
17 900 kr + moms för kurs
8 056 kr + moms för kost & logi 5 första dagarna (pris 2022)
Retreat efter steg 2 En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ytterligare en retreat. 5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm. 7 900 kr + moms för retreat. 
Från 4 750 kr 
+ moms för kost & logi (pris 2022)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
Advanced Teacher Training, ATT Efter denna kurs får man undervisa i MBSR under grupphandledning men är ännu inte certifierad. Efter steg 3 får man undervisa 8-veckorsprogrammet i MBSR (Steg 1), både gällande patienter och andra deltagare såsom t.ex professionella. Undervisningen sker under parallell handledning i grupp. 8-dagars träningskurs med övernattning. Oftast utanför Stockholm. 19 900 kr + moms för kurs
12 945 kr + moms för kost & logi (pris 2022)
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3.5

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
MBKT, tillvalsmodul Efter denna kurs får man undervisa i MBKT under grupphandledning men är ännu inte certifierad.

Du behöver ha gått en 8-veckorskurs i MBKT för att vara behörig att söka detta steg

Får även undervisa 8-veckorsprogrammet i MBKT (Steg 1), både gällande patienter och andra deltagare såsom t.ex professionella. Undervisningen sker under parallell handledning i grupp. 5-dagarskurs Planerad till våren 2023
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 4.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
Handledning grupp För nya lärare som undervisar sina första 3 grupper. Kan kombineras med att parallellt gå gratis som deltagande-observatör. 10 sessioner á 60 min sker online. 7 900 kr + moms
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 5.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
Handledning individuell Fördjupning bl.a i att leda den reflekterande dialogen. Krav för att gå vidare till certifiering. Minst 10 tillfällen á 50 min/tillfälle som krav för certifiering. Sker online. 1 250 kr + moms per tillfälle
Retreat 3 & 4 innan certifiering En förutsättning för att få gå vidare till certifiering. Totalt behöver två av retreaterna vara 5 dagar eller fler och två av retreaterna behöver vara 7 dagar eller fler. Gå hos oss eller andra.
Egen MBSR-undervisning En förutsättning för att söka certifiering. Totalt ha undervisat åtta 8-veckors grupper som huvudlärare.
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 6.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
Lärarcertifiering Är behörig att självständigt leda 8-veckors kurser på plats och online och 5-dagars intensivkurser av 8-veckorsprogrammet i MBSR*. Skicka in lärarportföljen 12 500 kr + moms

*Man är dock inte behörig att utbilda MBSR-lärare.