Lärarutbildning i Mindful Self-Compassion, MSC gavs för första gången 2014 och programmet har utvecklats sedan 2009. CfMS är en officiellt utsedd värd för lärarutbildning i MSC i Sverige sedan 2016.

MSC-programmet fokuserar på grundläggande principer kring hur man möter svåra känslor av otillräcklighet, skam, ilska osv med förståelse och omsorg. Snabbt expanderande forskning visar på att självmedkänsla är relaterat till emotionellt välbefinnande, lägre ångest och depression och förmåga att upprätthålla hälsosamma vanor såsom diet, träning och gynnsamma personliga relationer.

STEG 1

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2019
MSC-programmetMan lär sig grunderna genom att själv genomgå programmetEfter det kan man assistera/auskultera en annan lärare8 veckoträffar, 3 timmar/gång, samt en dag eller som en 5-dagars intensiv. Kurser finns i Stockholm.7900 kr +moms
Retreat efter steg 1En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ett eget regelbundet utövande samt erfarenhet av en längre retreat.5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm.6400 kr +moms för retreat 
5200 kr
+moms för kost & logi
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 2

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2019
MSC Teacher TrainingMan blir ett bättre stöd för den som är lärare, eftersom man fått en större egen erfarenhet.Får undervisa 8-veckorsprogrammet i MSC (Steg 1). Undervisningen sker under parallell handledning i grupp och vidare individuellt.6 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm.?
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3 ges via webben från USA

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2019
Handledning gruppFör nya lärare som undervisar sin första grupp. Kan kombineras med att parallellt gå gratis som deltagande-observatör.10 sessioner á 60 min sker via Center for MSC på engelska och ev. på svenska.400 USD
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 4 ges via webben från USA

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2019
Handledning individuellFördjupning bl.a i att leda den reflekterande dialogen. Krav för att gå vidare till certifiering.Minst 14 tillfällen á 50 min/tillfälle som krav för certifiering. Sker via Center for MSC på engelska och ev. på svenska.2170 USD
200 USD i ansökningsavgift
140 USD handledaradministrationTotal 2510 USD
Egen MSC-undervisningEn förutsättning för att söka certifiering. Totalt ha undervisat åtta 8-veckors grupper som huvudlärare.
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 5 mailas till USA

StegKommentarHur långt kommer man?Hur mycket tid?Kostnad 2019
LärarcertifieringÄr behörig att självständigt leda 8-veckors kurser och 5-dagars intensivkurser av 8-veckorsprogrammet i MSC*.Formellt ansökningsbrev tillsammans med behörighetsgivande bilagor skickas till UCSD MBPTI på engelska.500 USD

*Man är dock inte behörig att utbilda MSC-lärare.