Översikt lärarcertifiering i MSC

Lärarutbildning i Mindful Self-Compassion, MSC gavs för första gången 2014 och programmet har utvecklats sedan 2009. CfMS är en officiellt utsedd värd för lärarutbildning i MSC i Sverige sedan 2016.

MSC-programmet fokuserar på grundläggande principer kring hur man möter svåra känslor av otillräcklighet, skam, ilska osv med förståelse och omsorg. Snabbt expanderande forskning visar på att självmedkänsla är relaterat till emotionellt välbefinnande, lägre ångest och depression och förmåga att upprätthålla hälsosamma vanor såsom diet, träning och gynnsamma personliga relationer.

FÖRUTSÄTTNINGAR för STEG 1.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
MSC-programmet Man lär sig grunderna genom att själv genomgå programmet Efter det kan man assistera/auskultera en annan lärare 8 veckoträffar, 3 timmar/gång, samt en dag eller som en 5-dagars intensiv. Kurser finns i Stockholm. 7900 kr +moms
Retreat innan steg 1 En förutsättning för att få gå vidare i utbildningen är ett eget regelbundet utövande samt erfarenhet av en längre retreat. 5-7 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm. Se respektive retreat
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 1.0

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2022
MSC Teacher Training Man blir ett bättre stöd för den som är lärare, eftersom man fått en större egen erfarenhet. 6 dagar med övernattning. Oftast utanför Stockholm. 15.900 kr + moms
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 2.0 ges via webben från USA

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2020
Teacher Training Practicum Att öva sina nyvunna färdigheter tillsammans med andra nyutbildade kollegor, understödd av en certifierad MSC-lärare. Ett sätt att börja finna sin egen röst. Reflektionsövningar, ämnen och meditativa övningar leds och perioder av feedback och diskussion i grupp online. Behörig att leda sin första MSC-grupp under grupp-handledning via webben 10 veckor via webben 1095 USD
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 3.0 ges via webben från USA

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2020
Handledning grupp För nya lärare som undervisar sin första grupp. Kan kombineras med att parallellt gå gratis som deltagande-observatör. Behörig att leda sin första MSC-grupp under grupp-handledning via webben 10 sessioner á 60 min sker via Center for MSC på engelska och ev. på svenska. 400 USD
Om lärarcertifiering i MBSR

STEG 4.0 ansök via USA

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2020
Trained Teacher status Du erhåller ett diplom och kan lista dig på Center for MSC hemsida. Är behörig att självständigt leda 8-veckors kurser i MSC. 0 USD
Om lärarcertifiering i MBSR

CERTIFIERING ges via webben från USA*

Steg Kommentar Hur långt kommer man? Hur mycket tid? Kostnad 2019
Handledning individuell Fördjupning bl.a i att leda den reflekterande dialogen. Del av certifieringsprocessen. Minst 14 tillfällen á 50 min/tillfälle som krav för certifiering. Sker via Center for MSC på engelska och ev. på svenska. 2170 USD
200 USD i ansökningsavg.
140 USD handledaradmin.
Total 2510 USD
Lärarcertifiering Behörig att PÅBÖRJA stigen mot certifiering efter att ha undervisat minst tre 8-veckors MSC-kurser. Är behörig att självständigt leda 8-veckors kurser och 5-dagars intensivkurser av 8-veckorsprogrammet i MSC. Formellt ansökningsbrev tillsammans med behörighetsgivande bilagor skickas till UCSD MBPTI på engelska. 500 USD

*Det här steget är valfritt och de flesta lärare genomgår inte lärarcertifiering.