Om oss

Center for Mindfulness Sweden – CfMS

Center for Mindfulness Sweden, CfMS utbildar i program som håller högsta internationella standard.

Center for Mindfulness Sweden, CfMS intention är att odla medveten närvaro, medkänsla och främja altruism genom att erbjuda kurser och lärarutbildningar som håller högsta internationella standard, flera av dessa högkvalitativa mindfulness- och compassionfokuserade program har idag väldokumenterat empiriskt stöd som visats genom metaanalyser.

Vår vision är att medvetenhetsträning och medkänsla ska anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion, samt att metoder för sådant utövande är allmänt tillgängliga och tillämpas inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Vi verkar privat och samverkar med andra för att tillgängliggöra och sprida utövande, kunskap och visdom via utbildning och forskning. Intentionen är också att erbjuda en miljö och ett sammanhang som stöttar denna träning.

Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden

Om Camilla Sköld

Camilla Sköld, med Dr i neurovetenskap och leg Fysioterapeut, har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMSweden.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på CfMSweden sedan 2008, senare även i MBKT och har undervisat internationellt på CFM i USA mellan 2011-2013. Camilla och CfMS är en officiellt utsedd värd för lärarutbildning i Mindful-Self Compassion, MSC i Sverige sedan 2016.

Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering, MBSH på Karolinska Institutet, som sedan 2007 erbjuds inom ramen för alla grundutbildnings-programmen. Detta var den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige.

Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället.

Hon har utövat meditation sedan slutet av 1990-talet och inspirerats av många lärare inom Zenbuddhism, Mindfulfulnessbaserad metodik, Vipassana traditionen,  Tibetansk Buddhism och andra liknande traditioner.

Camillas vetenskapliga publikationer hittar du här.

Camillas engagemang nationellt och internationellt

  • EAMBA, European Association Mindfulness Based Approaches är en europeisk förening för nationella Mindfulness-föreningar. Camilla var med i styrelsen mellan 2019-2023 och var då aktiv i arbetsgrupperna ”Diversity working group”, ”International Panel for Acknowledgement of MBPs, IPA” och ”Retreat Team”. Camilla är fortsättningsvis aktiv i eamba’s Retreat Team.
  • IMI network, International Mindfulness Integrity Network, ett globalt nätverk som arbetar för att skapa riktlinjer för lärare och lärarutbildningar i mindfulnessbaserade program. Camilla fungerade från början som senior rådgivare och är nu med och arbetar i gruppen.
  • MBTASweden, Mindfulness Based Teacher Association Sweden, en svensk förening för lärare i de program (MBSR och MBKT) som har väldokumenterat empiriskt stöd både nationellt och internationellt och rekommenderas av svenska socialstyrelsen sedan 2016. Camilla är ordförande i föreningen.
  • Yoga för dig, yogatidning online. Välkomnas som expert i yogapanel och svarar.
JAG TYCKER OM ATT ARBETA MED

Anita Olsson
Dr, leg Psykolog &
leg Psykoterapeut

Anita Olsson, med. Dr, leg Psykolog, leg Psykoterapeut (KBT) och handledare. Hon har lärarcertifiering i MBSR och utbildar MBSR-lärare. Anita är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression enligt Mark Williams.

Anita har under många år gett grundläggande och legitimerande utbildning inom kognitiv psykoterapi (s.k steg 1 & 2) och är även utbildad i och har arbetat med Dialektisk Beteende Terapi, DBT enligt Marsha Linehan.

Anita var den som tillsammans med sin kollega Angeli Holmstedt tog Jon Kabat-Zinn till Sverige första gången. Hon har utövat meditation i mer än 20 år.

Hos undervisar Anita det tredje steget i MBSR-utbildningen, Advanced Teacher Training, ATT tillsammans med Camilla och ger även professionell handledning under certifieringsprocessen till lärare i MBSR.

Katarina Lundblad
Leg Psykoterapeut & leg Hälso-Sjukvårdskurator

Katarina Lundblad, leg Psykoterapeut, leg Hälso- och sjukvårdskurator med traumautbildning för Professor Franz Ruppert.

Katarina har lärarcertifiering i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från CfM i USA. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och har mer än 35 års erfarenhet av meditation och tysta retreater.

Hos oss assisterar Katarina i det andra lärarutbildningssteget i MBSR, Practicum och leder tillsammans med Camilla sedan flera år mindfulnessbaserade retreater. Från och med våren 2018 kommer hon också att leda MSC-programmet som en 5-dagars intensivkurs tillsammans med Camilla.

Smaroula Gabrielsson
Beteendevetare &
handledare

Smaroula Gabrielsson, beteendevetare med vidareutbildning i handledning och tillämpad beteende analys, TBA. Idag är hon verksam inom vård och omsorg som handledare.

Hon har utövat meditation inom zenbuddhismen i 25 år och har även erfarenhet av Vipassana. Hon är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering. Hon är även utbildad inom Acceptance Committment Therapy, ACT.

Hos oss ger Smaroula drop-in och leder 8-veckorsprogrammet i MBSR.

Mattias Lindroth
Coach &
ledarskapsutvecklare

Mattias Lindroth har ett förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer. Han har tydligt upplevt båda sidorna av arbetslivets press och glädje och vad det kan göra med oss. Mattias är utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Bland annat vid Search Inside Yourself Leadership Institute, det institut som idag arbetar med Google, SAP, LinkedIn, American Express, Ford och Trivago mfl i USA med de här kunskaperna. Idag coachar han elitidrottare, utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet, fokus och effektivitet för grupper.

Mattias är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och har undervisat tillsammans med Camilla på Karolinska Institutet. Under våren 2017 kommer Mattias och Camilla ge SIY för första gången.