Lärarutbildning i MBSR

Kursen erbjuder en interaktiv lärandeprocess som ger möjlighet att utforska relationen till sig själv och andra i en intensiv lärandemiljö.

Kursen genomförs under åtta dagar i följd när man får fördjupa sig i metodik, standards för utövande, specifika lärarkompetenser och pedagogiska tillvägagångssätt. Erfarenhetsbaserad inlärning förbättras genom att undervisa varandra och få feedback både från kurskamrater och erfarna lärare. Man undervisar olika komponenter i kursplanen för att visa på kunskap och förmåga att leda andra genom programmet.

 • Presenterande inslag
 • Guida mindfulnessövningar
 • Reflektionsdialog s.k ”inquiry”
 • Förberedande av stödjande material

Efter att ha genomgått ATT (100% närvaro krävs) är man behörig att erbjuda 8-veckors MBSR-grupper till en allmänhet.

Alla genomför självevaluering enligt Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment Criteria (MBI-TAC) och fortsätter sedan med handledning i grupp och individuellt.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här…

Förutsättningar för ansökan till ATT

 • MBSR som 8-veckors kurs eller motsvarande online eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1.0)
 • MBSR Practicum (steg 2.0)
 • Retreat i tystnad under 5-7 dagar (nr 2 av 4 som krävs för lärarcertifiering i MBSR)
 • Minst 1 års personligt meditationsutövande rekommenderas
 • Metodik, teori och pedagogisk grund till MBSR-programmet studeras i detalj
 • Beskriva lärarkompetenser enligt MBI-TAC med särskild tonvikt på tre kompetensdomäner: 1) täckning av innehållet, organisation av sessionen och undervisningsflöde, 2) förmedla kurstema genom interaktiv dialog, 3) hålla gruppen
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att guida mindfulnessövningar såväl som didaktiska teman ur kursplanen
 • Integrera detaljerad och konstruktiv feedback från varandra och från läraren i undervisningens olika delkomponenter av MBSR-programmet
 • Analysera och demonstrera hur språket understödjer och ökar tydlighet i guidning under ”inquiry”
 • Kunna identifiera och uttrycka MBSR-programmets användbarhet grundade i forskning
 • Kunna tillämpa kunskaper och visa på färdigheter från MBSR-programmets kursplan
 • Kunna använda vidden av MBSR-programmets kompetenser och undervisningsfärdigheter såsom ”embodiment”, ”inquiry” och hålla enskilda individer och gruppen i att möta utmaningar för potentiell blomstring
 • Förmågan att vägleda andra i programmets olika mindfulnessövningar
 • Har utvecklat en ökad och mer hållbar stabilitet i osäkra och krävande gruppsituationer

Omfattning: 8 dagar

Antal: 8-24 deltagare

Var: Syninge kursgård, ca 45 min norr om Stockholm, se på Google maps →

Tid: Börjar till middag första dagen och avslutar med lunch sista dagen. Kursdagarna pågår mellan kl 6.30 – ca 20

Datum & Pris: Se under fliken Ansökan

Sista dag för ansökan: 1 november och därefter i mån av plats

Kost & logi: Se under fliken Ansökan. All mat är vegetarisk. Alla rum är enkelrum med egen dusch och wc. Kost och logi faktureras separat ifrån Syninge kursgård.

Lärare: Camilla Sköld

Medlärare: vid fler än 12 deltagare Anita Olsson

Kursintyg: utfärdas vid minst 100% närvaro