Lärarutbildning

MBSR, MBKT, MSC & IMP

Våra lärarutbildningar följer originalprogrammen och dem principer och standards för ”Good Practice” som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-området. Se Internationella standards för MB-program 2021 – ETHICS AND STANDARDS s. 11-16.

Läs mer under respektive utbildningsöversikt för MBSR & MBKT samt MSC

LÄRARUTBILDNING MBSR & MBKT

ÖVRIGA LÄRARUTBILDNINGAR