Våra lärarutbildningar följer originalprogrammen och dem principer och standards för ”Good Practice” som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-området. Se Internationella standards för MB-program 2020 – s. 9-14.

Läs mer under respektive utbildningsöversikt för MBSR & MBKT samt MSC

LÄRARUTBILDNING MBSR & MBKT

2020-08-25T10:27:30+01:00

MBSR Practicum | steg 2

Program – MBSR Practicum (steg 2)
Ger behörighet – att söka MBSR Advanced Teacher Training (steg 3)
Förkunskaper – eget dagligt utövande, MBSR-programmet (steg 1), en retreat i tystnad
Kursstart – 5-14 augusti, 2021
Sista dag för ansökan – 31 maj, efter det om det finns plats

2019-05-08T15:06:19+01:00

MBKT | 3.5

Program – MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi 3.5
Ger behörighet – att söka MBSR & MBKT Handledning i grupp (steg 4)
Förkunskaper – eget dagligt utövande, MBSR steg 1-3, två retreater i tystnad
Kursstart – planerad till 2020

CfMS up

LÄRARUTBILDNING MSC

2020-04-18T18:29:37+01:00

MSC Teacher Training | step 2

Program – MSC Teacher Training (step 2)
Gives permission – Zoom Consultation sessions (step 3)
Prerequisite – MSC-program, daily practice, one 5-day silent retreat, reading materials
Course starts – January 31 - February 6, 2021
Last day for application – October 2nd, after that date depending on availability

CfMS up