Våra lärarutbildningar följer originalprogrammen och dem principer och standards för ”Good Practice” som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-området. Se Internationella standards för MB-program 2017 – s. 9-14.

Läs mer under respektive utbildningsöversikt för MBSR & MBKT samt MSC

LÄRARUTBILDNING MBSR & MBKT

2019-05-08T15:06:19+01:00

MBKT | 3.5

Program – MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi 3.5
Ger behörighet – att söka MBSR & MBKT Handledning i grupp (steg 4)
Förkunskaper – eget dagligt utövande, MBSR steg 1-3, två retreater i tystnad
Kursstart – planerad till 2020

CfMS up

LÄRARUTBILDNING MSC

CfMS up