Project Description

Kurs IMP 2 dagar

Kärnfärdigheter i att understödja mötet med andra

  • Program – Interpersonell Mindfulness, IMP grundfärdighetsträning
  • Förkunskaper – inga, meditationsutövande är välkommet och inte ett krav
  • Start – på uppdrag
I denna introducerande kurs kommer vi att fokusera på kärnfärdigheterna i IMP (pausa, slappna av, öppna upp, lyssna på djupet, ha tillit, tala sanning). Vi utforskar olika teman under gemensamma meditativa samtal med andra. Forskning har visat att hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

I mindfulnessbaserade program uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i relation till olika meditativa övningar. I interpersonell mindfulness uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i relationen med andra. Vi delar den medvetna närvaron för att spegla oss i varandra och för att få syn på oss själva.

Detta gör vi genom så kallad ”inquiry”, utforskande frågor som vi vänder till oss själva och ut i mötet med någon annan. Detta sätt att fråga in är det som man använder i den reflekterande dialogen t.ex när man undervisar olika mindfulnessbaserade program såsom MBSR, MBKT, MSC osv.

Som deltagare kommer du att få teoretiskt förankrad kunskap och praktisk erfarenhet av att öva mindfulness parvis och i mindre grupper och reflektera i helgrupp.

Vi kommer att smaka på att utforska:

  • Var vi har uppmärksamheten i mötet med andra och hur vi kan hitta tillbaka till kroppen för att förankra oss i ögonblicket
  • Att pröva möta utmaningar i relationen med andra och få syn på olika mönster och strategier som vi använder oss av
  • Värderingar vi har om oss själva i relation till andra och bli medveten om hur olika miljöer och människor påverkar oss
  • Hur vi kan välja var vi har uppmärksamheten för att finna trygghet, inre stabilitet och frihet i mötet med andra
  • Att lyssna på djupet från hjärtat och bli lyssnad till i närvaro och öppenhet

Är det här en kurs för dig?

Introduktionen grundar sig i IMP och riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill få syn på eller fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika möten med andra.

Kursen är också för dig som privat vill finna nya vägar i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

Intention med kursen

Att bli mer medveten om vad som händer i olika möten. Vad som händer inombords i relation till den andre, vad som händer mellan oss och vad som händer i den andre. Att allt mer bli medveten om vilket som är mitt eget och vilket som är den andres i ett enskilt ögonblick.

Fakta om kursen

Omfattning:  2 dagar

Antal: 12-24 deltagare

Behörighet: ingen – meditationsutövande är välkommet, men inte ett krav

Var: Danderyds sjukhus, Entrévägen 6

Tid: kl 10-17, lunch 13-14.30

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Kursmaterial som ingår: Deltagarmaterial

Lärare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld