Kurs i Infrågande dialog, IMP

Du har under två dagar möjlighet att fördjupa dina färdigheter i infrågande dialog s.k ”inquiry”.

Ta nästa steg i din utveckling som lärare i mindfulnessbaserade program, MBP på denna 2-dagars-kurs.

Kursen är utformad för att stödja din pågående utveckling av att följa upp mindfulness-övningar och reflektionsteman och kultivera en förkroppsligad medveten närvaro med andra för att bättre kunna leda infrågande dialog s.k ”inquiry”.

Under kursen kommer vi att öva på kärnfärdigheterna i Interpersonal Mindfulness Program, IMP (pausa, slappna av, öppna upp, lyssna på djupet, ha tillit, tala sanning). Vi utforskar olika teman under gemensamma meditativa samtal och övar att leda infrågande dialog.

Kursen vänder sig till dig som har undervisat minst tre fullständiga MBP-kurser (8v). Den kommer att bygga på egna erfarenheter, utmaningar, genombrott och insikter, och vi lär av varandra.

Vi kommer att smaka på att utforska:

  • Att lyssna på djupet från hjärtat, lyssna bortom orden och fråga in därifrån
  • Hur vi kan välja var vi har uppmärksamheten för att finna trygghet, inre stabilitet och frihet i kommunikation med andra
  • Var vi har uppmärksamheten i kontakt med andra och hur vi kan hitta tillbaka till kroppen för att förankra oss i ögonblicket
  • Att pröva möta utmaningar i relationen med andra och få syn på olika mönster och strategier som vi använder oss av
  • Värderingar vi har om oss själva i relation till andra och bli medveten om hur olika miljöer och människor påverkar oss

Kursen vänder sig till dig som har undervisat minst tre fullständiga MBP-kurser (8v). Den kommer att bygga på dina egna erfarenheter, utmaningar, genombrott och insikter och vi lär av varandra.

Alla deltagare behöver ha ett eget pågående meditationsutövande och helst ha deltagit i en årlig 5-7 dagars tyst lärarledd mindfulnessmeditationsretreat.

Att bli mer medveten om vad som händer i kommunikationen med kursdeltagare i ett enskilt ögonblick. Vad som händer i dig i kontakten med en eller flera deltagare, vad som händer mellan er och vad som händer i deltagaren/na i kontakten med dig.

Omfattning:  2 dagar

Antal: 12-24 deltagare

Behörighet: undervisat minst tre MBP-kurser, eget meditationsutövande och gärna deltagit i en årlig meditations-retreat i tystnad

Var: Kapellet, Olivecronas väg 22-25, 113 61 Stockholm, se på Google maps →

Tid: kl 9-16, lunch 12-13

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Lärare: Camilla Sköld