Vem är behörig att undervisa 8-veckorsprogrammet i MBSR?

Du som har genomgått det tredje steget (ATT) i lärarutbildningen är kvalificerad att leda 8-veckorsprogrammet i MBSR under handledning.

På vår lärarförening i mindfulness, MBTASwedens hemsida  finner du behöriga lärare i MBSR och MBKT. Här kan du också se på vilken lärare-nivå lärarna befinner sig.