Retreater

I tystnad vid havet, i skogen & i stan

Att åka på retreat är en möjlighet till fördjupning, en möjlighet att komma i kontakt med stillhet, tystnad och närvaron i stöd av varandras medvetna närvaro och koncentration.

Vi erbjuder tysta dagar gratis i statsmiljö ett par gånger per termin. Den ena dagen är del av MBSR-programmet och den andra dagen är en del av MSC-programmet. Alla är välkomna i mån av plats.

Två gånger om året erbjuder vi också femdagarsretreater i tystnad. Vår höst-retreat ger vi sedan 2013 i på Mundekulla i Småland och låter skogarna inspirera oss till medveten närvaro och att omfamnas av kärleksfullhet. På våren fokuserar vi på självmedkänsla, ”inquiry” och rörelse.

Inquiry är ett kraftfullt meditativt verktyg för ökad medvetenhet, klarhet och självförståelse. Det innebär att fråga inåt utan att veta svaret. Att utforska med nyfikenhet, svara spontant och praktisera ”not knowing”.

Reflektiv dialog ”inquiry” är ett av dem bärande elementen i mindfulness- och medkänslofokuserad metodik.

Våra femdagarsretreater ger behörighet för lärarutbildning i MBSR & MBKT och MSC.