Retreater

I tystnad vid havet, i skogen & i stan

Att åka på retreat är en möjlighet till fördjupning, en möjlighet att komma i kontakt med stillhet, tystnad och närvaron i stöd av varandras medvetna närvaro och koncentration.

Vi erbjuder tysta dagar gratis i statsmiljö ett par gånger per termin. Den ena dagen är del av MBSR-programmet och den andra dagen är en del av MSC-programmet. Alla är välkomna i mån av plats.

Två gånger om året erbjuder vi också femdagarsretreater i tystnad. Vår höst-retreat ger vi sedan 2013 i på Mundekulla i Småland och låter skogarna inspirera oss till medveten närvaro och att omfamnas av kärleksfullhet. På våren fokuserar vi på självmedkänsla, ”inquiry” och rörelse.

Inquiry är ett kraftfullt meditativt verktyg för ökad medvetenhet, klarhet och självförståelse. Det innebär att fråga inåt utan att veta svaret. Att utforska med nyfikenhet, svara spontant och praktisera ”not knowing”.

Reflektiv dialog ”inquiry” är ett av dem bärande elementen i mindfulness- och medkänslofokuserad metodik.

Våra femdagarsretreater ger behörighet för lärarutbildning i MBSR & MBKT och MSC.

Vad är syftet med tystnad?
Tystnaden ger oss möjlighet att stanna upp, få tid att känna efter, öppna för det som är i stunden och se klarare vad som pågår inombords. I vardagens stress har vi kanske stängt av eller tryckt ner reaktioner, känslor och tänker kanske ”jag får ta det senare”. Stress och känslor kan sätta sig i kroppen efter ett tag i form av rastlöshet, spänningar och värk.

I tystnaden kan vi börja bli mer medvetna om gamla mönster och vanor och lägga märke till vad vi tänker, känner och upplever i kroppen. I vardagen läcker vi lätt energi när vi riktar oss utåt i olika aktiviteter, den digitala uppkopplingen tar mycket energi, liksom olika sociala mönster och koder.

I tystnaden riktar vi all uppmärksamhet inåt, vi hämtar hem oss själva. Tystnaden ger oss en unik möjlighet att börja lyssna djupare inåt, komma i kontakt med hjärtat och vad som verkligen är viktigt för oss.

I tystnaden har vi möjlighet i en trygg vänlig atmosfär tillåta det som pågår inombords, smälta, mjukna och låta gå, släppa taget om det förflutna i form av minnen, tankar, känslor och kroppsförnimmelser. När vi kan vila i att öppna oss för tystnaden, utanför oss och inom oss kan vi börja smälta och släppa det förflutna, vilket kan vara en djupt läkande upplevelse. I släppandet av då kan vi alltmer öppna oss för nu.

I tystnaden inbjuds vi till att sakta ner och bli mer medvetna om våra sinnen; dofter, hur maten smakar, känna mättnad, uppleva olika temperaturer, vinden, känna fötternas kontakt med golvet osv. Mötet med just detta ögonblick kan bidra med inre tillfredställelse och glädje. Det inre drivet, jakten framåt mot något annat, något mer, kan få klinga av lite. Vi har möjlighet att uppleva kraften och glädjen i att vara i nuet. När vi möts i tystnad tillsammans brukar vi känna en djupare känsla av tillhörighet, att vara del av. Utan ord och blickar kommer vi närmare oss själva och varandra.

Är man tyst hela tiden?
Ja, syftet är att vara tyst och minimera all onödig kommunikation med ord, men även med blickar och gester.  Under våra 5-dagars retreater har vi gruppreflektion vid ett eller två tillfällen där man har möjlighet att dela sina erfarenheter och utmaningar. Vi rekommenderar även att man avstår så mycket som möjligt från att läsa och använda internet. När man bor med andra i sovsal eller dubbelrum är det viktigt att tänka på att inte vara aktiv med att läsa eller att kommunicera med gester och blickar. Vid passen efter varje måltid hjälper deltagarna till med disken i köket och även då håller vi tystnaden så mycket som möjligt.

Vad gör man på dagarna?
Vi har en retreat på våren, ”Säg Ja” som har fokus på självmedkänsla, inquiry och rörelse. Självutforskande är kärnan i all mindfulness, att öppet fråga inåt utan att leta efter ett svar. Det är en direkt upplevelse av nuet. Den mest klassiska frågan är; Vem är jag? En annan fråga att utforska kan t.ex. vara: Vad pågår inombords just nu?

På vår höstretreat, ”Hjärtats väg”, har vi fokus på mindfulness, kärleksfull vänlighet och natur. Kursledarna guidar olika meditativa övningar. Vi har pass som börjar på morgonen och har ibland det sista passet på kvällen. Övningarna växlar mellan stillhet och rörelse, inomhus eller utomhus. Vissa kvällar är det aktivitet med gongbad, meditation eller film. Någon kväll är det fritt för att integrera och vila.

Vilka utmaningar kan man möta på en retreat?
Beroende på varifrån vi kommer och har med oss och hur mycket tidigare erfarenhet vi har av att vara i kontakt med oss själva så kan det variera. Men generellt kan man säga att rastlöshet kan dyka upp, att vi upplever att vi blir dränkta i tankar, kanske att vi börjar känna trötthet eller att det gör ont på olika platser i kroppen. Vi som leder retreaten guidar deltagarna på olika sätt genom dessa utmaningar genom stillhet, rörelse eller ljud. När vi har  gruppdelning, sharing har man möjlighet att sätta ord på eventuella utmaningar, upptäckter och insikter man gör.