Foto: Wolfgang Volz

Kurs i Självmedkänsla

MSC är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att tillhandahålla verktyg för emotionell hållbarhet.

Här kan du titta på en inspelad introduktion till kursen.

Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet övas. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, värme och förståelse så att vi lugnar och tröstar oss själva när vi har ont och är sårade. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.
Vem som helst kan lära sig att rikta välönskan gentemot oss själva speciellt när vi lider, och kultivera önskan om att alla levande varelser kan leva lyckliga och fria ifrån lidande.

Vi ger originalprogrammet i MSC.

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. Till dig som genomgått ett 8 veckors mindfulnessbaserat program kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande.

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

I medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

Fakta om kursen

Omfattning: 8 veckoträffar i grupp & en heldag i tystnad efter kursträff 5

Antal: 8-16 deltagare

Behörighet: Gärna ha deltagit i introduktionsseminarium innan kursstart

Var: Online via Zoom

Hur: Du behöver tillgång till egen dator och eget rum. Går därför inte att sitta gemensamt och dela dator om man kommer från samma arbetsplats.

Tid: kl 14-17

Tyst dag: Danderyds sjukhus, Entrévägen 6, våning 1 och konferenssal Bofinken eller online kl 9-13

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Lärare: Camilla Sköld

Kursmaterial: Kompendium och guidade övningar

Kursbok som rekommenderas: Mindful Self-Compassion: Så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla. Kristin Neff och Christopher Germers, Natur & Kultur 2019.

Mindful Self-Compassion av Kristin Neff och Christopher Germers