Kurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSRt

MBSR-programmet är utvecklat av Jon Kabat-Zinn för att möta och hantera både fysiologisk och psykologisk stress. Programmet ger en grund i olika meditations-tekniker för att understödja hälsa och balans i livet.

MBSRt innebär att vi följer internationella riktlinjer kring traumasensitivitet och hur MBSR-programmet undervisas.

Vad är innebär att kursen är trauma sensitiv? Traumasensitivitet betyder att vi är medvetna om de unika behov som människor med trauma kämpar med. Vi har förmågan att känna igen symptom på trauma, skickligt svara an och förbygga re-traumatisering i vårt arbete. D Treleaven 2016

Önskar du fördjupa ditt utövande kring trauma och lära dig mer om hur du möter trauma erbjuder vi en 2-dagars kurs med uteslutande det temat. För mer information se traumasensitiv mindfulness, TSM.

Mindfulness är inte en metod utan ett sätt att vara. MBSR-programmet understödjer detta sätt att se och vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i ögonblicket. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av det som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Jon Kabat-Zinn och MBSR-programmet har inspirerat många efterföljare och vi ger originalprogrammet i MBSR.

Kursen vänder sig till dig som upplever fysisk eller psykisk stress på jobbet eller i familjelivet. Du har kanske fysiska symtom av olika slag. Du önskar att må bättre och känna dig mer i balans eller du mår dåligt och önskar redskap för att må bättre.

MBSR-programmet är idag evidensbaserat och det mindfulnessbaserade program som har beforskats allra mest i världen. Över tusen vetenskapliga studier världen över beskriver i olika grad nyttan av programmet med avseende på att effektivt reducera stress, reglera symptom och skapa emotionell balans.

Programmet vänder sig också till dig som önskar vara mer närvarande i patient eller klientmöten och arbeta utifrån direkt upplevelse och ”embodied awareness”. Medveten närvaro hjälper till att förebygga empatitrötthet och sekundär traumatisering.

Att lära dig relatera direkt till det som händer i ditt liv och ta ansvar för det. Du lär dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta t.ex stress, smärta, ångest, nedstämdhet och krav i vardagslivet. Du upptäcker möjligheter att göra något för dig själv som ingen annan kan göra.

Mindfulness handlar inte om att ”få” något. Mindfulness finns redan inom dig som en djup inre resurs, tillgänglig och tålmodigt väntande på att bli synligt för att tjäna ditt lärande, växande och helande.

Omfattning: 8 veckoträffar i grupp & en heldag i tystnad efter kursträff 6

Antal: 8-30 deltagare

Behörighet: Tittat på den inspelade introduktionen

Var: Online via Zoom

Hur: Du behöver tillgång till egen dator och eget rum. Går därför inte att sitta gemensamt och dela dator om man kommer från samma arbetsplats.

Tid: kl 14-17

Tyst dag: Danderyds sjukhus, Entrévägen 6, våning 1 och konferenssal Bofinken eller online kl 9-13

Datum & pris: Se under fliken Anmälan

Lärare: Camilla Sköld

Kursmaterial som ingår: Kompendium & guidade övningar

Kursbok som rekommenderas: Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn, Natur & Kultur 2005.

Vart du än går är du där - medveten närvaro i vardagen av Jon Kabat-Zinn