Kurs Räddad av en dikt

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Tomas Tranströmer

Under sex tillfällen möts vi i gemenskap som stärks av varandras unika närvaro. I ett lekfullt sökande efter kraften som redan finns inom oss och vill bli sedd.

Upplägget i kursen är inspirerat av Kim Rosens arbete kring poesi och Mark Nepos arbete kring reflektivt skrivande och berättande. Vi läser dikter av Rumi, Rilke, Tranströmer, Mary Oliver m.fl.

Meditation: Vi utforskar att släppa taget om tankar om det som varit och det som kommer. För att tillsammans andas in ögonblicket där kreativiteten finns.

Rörelse: Vi rör oss i relation till våra berättelser, låter kroppen utrycka det som orden väcker inom oss och det som går bortom dem.

Berättelser och poesi: Vi läser och reflekterar över berättelser, dikter eller liknande. En inbjudan till lyssnande som kan beröra, överraska, eller skaka om. Och som kan göra det möjligt att släppa taget om vanemässiga tankar.

”Poesi kan vara en bön och en bön är alltid poesi”

Skrivande: Vi skriver fritt. Ett lekfullt sökande efter våra unika berättelser.

Delning: Vi lyssnar och vi talar från hjärtat. Vi möts utan att ge råd och utan att försöka ”fixa” varandra, eller oss själva. Vi delar med oss det som vi vill dela.

Alla är välkomna!

  • Den som inte är bekväm med poesi eller rörelse men vill prova en ny ingång
  • Den som älskar poesi eller rörelse och vill dyka djupare

Vi låter poesi, meditation och rörelse leda oss hem i oss själva i gemenskap med varandra.

Omfattning: 2 timmar

Antal: 6-24 deltagare

Var: Online

Datum & tid:  lördagar kl 10-12

Pris:  Introduktionspris 2.900 kr

Ha med: bekväma kläder, en bok att skriva i och penna

Kursledare: Smaroula Gabrielsson

Rekommenderad litteratur: “Saved by a poem” av Kim Rosen och “As far as the heart can see” av Mark Nepo