Lärarutbildning i MBSR

Ger behörighet att söka lärarcertifiering i MBSR om övriga förutsättningar för ansökan är uppfyllda (steg 6)

Individuell handledning är en dynamisk och relationell process av reflekterande dialog med en behörig MBSR-lärare. Mötet sker via videokonferens eller telefon och berör frågor och utmaningar som uppstår i undervisningen av 8-veckors MBSR-kurser. Handledningen främjar större självkännedom och närvaro, skicklighet och helhetssyn i undervisningen. Den som får handledning bjuds in till att titta djupare in i upplevelsen av att undervisa. Detta tillsammans med tillitsfullt stöd av en erfaren lärare som med sina frågor guidar olika undervisningsval, visar på inneboende antaganden, reaktioner och förvirring som kan uppstå. Handledaren utforskar frågor kring intentionen, vad som känns bekvämt och vad som väcker rädsla, relationella problem såsom utmanande deltagare. Emellanåt delar handledaren med sig av material och artiklar för fortsatta studier och reflektion. MBI-TAC används för att undersöka gränser för lärande likaväl som att lägga märke till styrkor i undervisandet.

MBI-TAC 2012

Schema

 • Handledningen på 10 tillfällen schemaläggs under 1-3 MBSR-kurser.
 • Slutförande av alla 10 tillfällena krävs för certifiering samt ömsesidig reflektion och utvärdering av både handledare och av den som fått handledning.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här…

Förutsättningar för ansökan till handledning individuellt

 • MBSR eller MBKT som 8-veckors kurs eller motsvarande via webben eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1)
 • MBSR Practicum (steg 2)
 • MBSR ATT (steg 3)
 • MBSR Handledning grupp (steg 4)
 • Deltagit i 2-4 retreater i tystnad
 • Undervisningserfarenhet: >2 MBSR-kurser (fr.o.m 2018)
 • Utforska och utöva medveten närvaro i relationen i handledningsögonblicket
 • Utforska och stärka färdigheter i de olika domänerna i MBI-TAC
 • Visa på förmågan att fokusera på situationer där vi behöver växa i samarbetsprocessen med vår handledare
 • Utveckla större förtroende i hur MBSR-undervisningen förmedlas. Attityden eller inställningen i undervisningen.
 • Utveckla färdigheter för att förmedla kunskap om kursplanen i MBSR och om principer och relevant forskning
 • Visa på förmågan att växa genom att fokusera på utmanande stunder i undervisningen eller gruppen
 • Bestäm åtgärder för framtida utveckling, t.ex förberedelser inför certifieringsprocessen.

Omfattning: 50-60 minuter och minst 10 tillfällen för lärarcertifiering i MBSR

Var: via videokonferens och undantagsfall via telefon

Tid: enligt överenskommelse

Pris: Se under fliken Anmälan

Tekniska förutsättningar: Du behöver en dator med kamera

Tillval: Att gratis genomgå MBSR-programmet som ”deltagande-observatör” parallellt med att själv leda grupp och få handledning. Finns du inte i närheten av Stockholm har du möjlighet att delta via Zoom på webben.

Handledare: Camilla Sköld