Introduktion till Mindfulness & MBSR & MBKT

Mindfulness finns redan inom dig som en djup inre resurs, tillgänglig och tålmodigt väntande på att bli frisläppt och använd för att tjäna ditt lärande, växande och helande.

Föreläsningen utgår från MBSR, ett mindfulnessbaserat program som funnits i ca 40 år. Det är det mest etablerade programmet i världen och det program där forskningen visat omfattande resultat med bland annat kraftigt minskad upplevd stress, ökat immunförsvar, ökad motståndskraft och snabbare återhämtning efter livsomvälvande och stressande händelser.

MBKT kombinerar utövandet av mindfulnessmeditation med kognitiva terapiverktyg för att bryta cykeln av återkommande depression. Programmet bygger på Zindel Segal, John Teasdale och Mark Williams forskning.

Återfallsfrekvensen efter MBKT vid tre diagnostiserade depressioner eller fler har visat sig näst intill halveras. I England har man sedan länge rekommenderat MBKT vid återfallsprevention och nu rekommenderar även svenska Socialstyrelsen denna intervention vid återfall i depression.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill ha praktiska verktyg för att kunna hantera och möta upplevelsen av stress och press i livet.

Till dig som själv upplever eller har någon nära dig som upplever nedstämdhet. Du kanske har blivit rekommenderad livslång antidepressiv medicinering och önskar kompletterande verktyg för att möta negativa tankar.

Under föreläsningen får du ta del av vad mindfulness är, den senaste forskningen kring vad som händer i hjärna, immunsystem och kroppens åldrandeprocesser vid stress och mindfulnessutövande. Du får ta del av praktiska verktyg i hur du kan lära dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet och samtidigt upptäcka möjligheter att göra något för dig själv som ingen annan kan göra.

MBSR och MBKT är till 80-90% lika och i denna föreläsning får du även höra vad som särskiljer programmen och vilket program som är hjälpsamt när.