Ledarskap med emotionell intelligens & Search Inside Yourself

Google och SAP är två av de företag som sedan flera år beslutat sig för att ge medarbetare verktyg för hållbarhet, effektivitet, fokus och glädje. Fler än 20 000 medarbetare har deltagit i de här insatserna och några av resultaten är att 36% av deltagarna upplever minskad stress, 68% upplever att de har blivit mer effektiva och fått ökad arbetsglädje och på företagsnivå kan man se att sjukskrivningskostnaderna har minskat med 7%.

Search Inside Yourself Leadership Institute utbildar numera lärare i SIY.

Kursen →

Föreläsningen riktar sig till dig som är intresserad av verktyg för att kunna leda och arbeta hållbart, effektivt, lustfyllt och fokuserat i det moderna arbetslivet.

I föreläsningen utforskar vi och provar på tekniker samt verktyg som är utvecklade och skapade på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen inom området. Under föreläsningen tittar vi också på vad det är som gör de här insatserna så kraftfulla.

Omfattning: 90 minuter

Var: Online

Tid: kl 18 – 19:30

Datum & Pris: Gratis och för datum se under fliken Anmälan

Föreläsare: Camilla Sköld