Project Description

Föreläsning Ledarskap & SIY

Ledarskap med emotionell intelligens och Search Inside Yourself

  • Föreläsning – Gratis Introduktion
  • Ger behörighet – för 2-dagarkursen i SIY
  • Förkunskaper – inga
  • När – planeras till vintern 2021
Google och SAP är två av de företag som sedan flera år beslutat sig för att ge medarbetare verktyg för hållbarhet, effektivitet, fokus och glädje. Fler än 20 000 medarbetare har deltagit i de här insatserna och några av resultaten är att 36% av deltagarna upplever minskad stress, 68% upplever att de har blivit mer effektiva och fått ökad arbetsglädje och på företagsnivå kan man se att sjukskrivningskostnaderna har minskat med 7%.

Search Inside Yourself Leadership Institute utbildar numera lärare i SIY.

Är den här föreläsningen för dig?

Föreläsningen riktar sig till dig som är intresserad av verktyg för att kunna leda och arbeta hållbart, effektivt, lustfyllt och fokuserat i det moderna arbetslivet.

Intention med föreläsningen

I föreläsningen utforskar vi och provar på tekniker samt verktyg som är utvecklade och skapade på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen inom området. Under föreläsningen tittar vi också på vad det är som gör de här insatserna så kraftfulla.

Fakta om föreläsningen

Omfattning: 2 timmar

Var: ?

Tid: kl 18 – 20

Datum & Pris: Gratis och för datum se under fliken Anmälan

Föreläsare: Camilla Sköld