Utforskande frågor, självmedkänsla och rörelse

Temat under dessa dagar är att säga ja till det som är precis som det är, stund för stund. Självmedkänsla inbjuder till att möta oss själva med trygghet, tillåtelse, värme och kärlek så att vi kan lugna och trösta oss själva när vi har ont och är sårade.

Vad är syftet med tystnad?
Tystnaden ger oss möjlighet att stanna upp, få tid att känna efter, öppna för det som är i stunden och se klarare vad som pågår inombords. I vardagens stress har vi kanske stängt av eller tryckt ner reaktioner, känslor och tänker kanske ”jag får ta det senare”. Stress och känslor kan sätta sig i kroppen efter ett tag i form av rastlöshet, spänningar och värk.

I tystnaden kan vi börja bli mer medvetna om gamla mönster och vanor och lägga märke till vad vi tänker, känner och upplever i kroppen. I vardagen läcker vi lätt energi när vi riktar oss utåt i olika aktiviteter, den digitala uppkopplingen tar mycket energi, liksom olika sociala mönster och koder.

I tystnaden riktar vi all uppmärksamhet inåt, vi hämtar hem oss själva. Tystnaden ger oss en unik möjlighet att börja lyssna djupare inåt, komma i kontakt med hjärtat och vad som verkligen är viktigt för oss.

I tystnaden har vi möjlighet i en trygg vänlig atmosfär tillåta det som pågår inombords, smälta, mjukna och låta gå, släppa taget om det förflutna i form av minnen, tankar, känslor och kroppsförnimmelser. När vi kan vila i att öppna oss för tystnaden, utanför oss och inom oss kan vi börja smälta och släppa det förflutna, vilket kan vara en djupt läkande upplevelse. I släppandet av då kan vi alltmer öppna oss för nu.

I tystnaden inbjuds vi till att sakta ner och bli mer medvetna om våra sinnen; dofter, hur maten smakar, känna mättnad, uppleva olika temperaturer, vinden, känna fötternas kontakt med golvet osv. Mötet med just detta ögonblick kan bidra med inre tillfredställelse och glädje. Det inre drivet, jakten framåt mot något annat, något mer, kan få klinga av lite. Vi har möjlighet att uppleva kraften och glädjen i att vara i nuet. När vi möts i tystnad tillsammans brukar vi känna en djupare känsla av tillhörighet, att vara del av. Utan ord och blickar kommer vi närmare oss själva och varandra.

Är man tyst hela tiden?
Ja, syftet är att vara tyst och minimera all onödig kommunikation med ord, men även med blickar och gester.  Under våra 5-dagars retreater har vi gruppreflektion vid ett eller två tillfällen där man har möjlighet att dela sina erfarenheter och utmaningar. Vi rekommenderar även att man avstår så mycket som möjligt från att läsa och använda internet. När man bor med andra i sovsal eller dubbelrum är det viktigt att tänka på att inte vara aktiv med att läsa eller att kommunicera med gester och blickar. Vid passen efter varje måltid hjälper deltagarna till med disken i köket och även då håller vi tystnaden så mycket som möjligt.

Vad gör man på dagarna?
Vi har en retreat på våren, ”Säg Ja” som har fokus på självmedkänsla, inquiry och rörelse. Självutforskande är kärnan i all mindfulness, att öppet fråga inåt utan att leta efter ett svar. Det är en direkt upplevelse av nuet. Den mest klassiska frågan är; Vem är jag? En annan fråga att utforska kan t.ex. vara: Vad pågår inombords just nu?

På vår höstretreat, ”Hjärtats väg”, har vi fokus på mindfulness, kärleksfull vänlighet och natur. Kursledarna guidar olika meditativa övningar. Vi har pass som börjar på morgonen och har ibland det sista passet på kvällen. Övningarna växlar mellan stillhet och rörelse, inomhus eller utomhus. Vissa kvällar är det aktivitet med gongbad, meditation eller film. Någon kväll är det fritt för att integrera och vila.

Vilka utmaningar kan man möta på en retreat?
Beroende på varifrån vi kommer och har med oss och hur mycket tidigare erfarenhet vi har av att vara i kontakt med oss själva så kan det variera. Men generellt kan man säga att rastlöshet kan dyka upp, att vi upplever att vi blir dränkta i tankar, kanske att vi börjar känna trötthet eller att det gör ont på olika platser i kroppen. Vi som leder retreaten guidar deltagarna på olika sätt genom dessa utmaningar genom stillhet, rörelse eller ljud. När vi har  gruppdelning, sharing har man möjlighet att sätta ord på eventuella utmaningar, upptäckter och insikter man gör.

Inquiry, utforskande frågor är ett kraftfullt meditativt verktyg för ökad medvetenhet, klarhet och självförståelse. Det innebär att fråga inåt utan att veta svaret. Att utforska med nyfikenhet, svara spontant och praktisera ”not knowing”. Vi utforskar specifika frågor parvis och skriftar regelbundet par. Genom närvaro, villighet och mod i mötet med den andre kan vi spegla och bli speglade.

För att understödja processen växlar vi mellan rörelse och stillhet, ljud och tystnad. Självmedkänsla, meditation och trauma-sensitivitet är bärande element genom hela retreaten. Vi stannar upp tillsammans med hjälp av tystnaden i naturen och genom att pausa får vi möjlighet att tillåta att öppna upp och släppa. Vi kommer att dela i grupp för att fortsatt understödja processen.

Exempel på frågor som vi utforskar:

Vem är jag?  Är jag ärlig mot mig själv? Vad hindrar mig från att vara ärlig mot mig själv? Vad är jag öppen för att släppa taget om? Vad längtar jag verkligen efter? Vad har jag för värderingar om mig själv och andra?

Reflektiv meditativ dialog ”inquiry” är ett av dem bärande elementen i mindfulness- och medkänslofokuserad metodik.

”Metoden att fråga inåt är att vända sinnets utåtriktade uppmärksamhet tillbaka till sin egen källa, hjärtat.”
Ramana

Till alla som har nyfikenhet och villighet att möta sig själv och andra i en atmosfär av värme, naturlighet och lekfullhet.

Du kommer som privatperson eller arbetar med människovårdande yrken såsom t.ex psykoterapeut, psykolog, läkare, präst osv. Kanske håller du på att utbilda dig till lärare i mindfulnessbaserad och medkänslofokuserad metodik, då ger denna retreat behörighet.

Fem dagar i tystnad, fem dagar att säga ja.

För att understödja processen växlar vi mellan rörelse och stillhet. Självmedkänsla, meditation och trauma-sensitivitet är bärande element genom hela retreaten.

Fakta

Omfattning: 5 dagar med övernattning

Antal: max 50 deltagare

Var: Mundekulla Retreatcenter (med länk till Google maps)

Datum och tider:  Första dagen börjar vi med middag kl 17 och sista dagen avslutar vi med en senare lunch som börjar kl 13.

Preliminärt schema:
07.00-08.00 morgonpass
08.00-09.30 frukost
09.30-12.00 förmiddagspass
12.00-14.00 lunch
14.00-17.30 eftermiddagspass
17.30-19.00 middag
19.00-20.30 kvällspass vissa kvällar

Retreatkostnad: 5.900 kr inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag och organisationer. Early bird 3.900 innan den 30/11 och 4.900 innan den 2/1, 2025.

Kost och logi: Betalas av kursdeltagarna vid incheckning på Mundekulla. I kosten ingår frukost, lunch, fika och kvällsmat. Mundekulla serverar ekologisk och vegetarisk gluten och laktosfri mat. Om du har några speciella allergier ange det i formuläret när du anmäler dig. För frågor om maten kontakta, info@mundekulla.se.

Som en övning i vardaglig närvaro hjälper deltagarna till med disken efter varje måltid.

Klicka vidare på länken under ANMÄLAN för att se boendealternativ, priser för kost och logi och för att anmäla dig via LevNu.

Vi som håller retreaten är:

Camilla Sköld, med Dr i neurovetenskap och leg Fysioterapeut, har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMSweden. Hon utbildar i mindfulnessbaserad och medkänslofokuserad metodik nationellt på CfMSweden och internationellt. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och Compassionate Inquiry, CI. Läs mer om Camilla

Mumina Katarina Lundblad är leg Psykoterapeut  och leg Hälso- och Sjukvårdskurator. Hon utbildar i mindfulness- och compassionbaserade program. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och Compassionate Inquiry, CI. Läs mer om Katarina

Retreatansvarig: Mumina Katarina Lundblad info@levnu.net, 070 2012310
Praktisk info kontakta: Elisabet Lee, elisabet@levnu.net, 073 3853643