Introduktionsföreläsningar

Gratis introduktion

Vi erbjuder regelbundet introduktionsföreläsningar till samtliga av våra kurser. Dessa föreläsningar har två syften, för det första att berätta om vad mindfulness, medkänsla eller emotionellt ledarskap är, hur det utövas och att ge en forskningsöverblick. Det andra syftet är att ge en introduktion i vad det kan innebära att gå en kurs i något av de program vi erbjuder. Föreläsningen är obligatorisk för den som nu eller senare har för avsikt att gå någon av våra kurser.