Lärarutbildning i MBSR

Kursen genomförs online under 10 veckor med Practicum-träffar på fredagar mellan kl 9-12. Kursen löper parallellt med 8-veckorskursen i MBSR som man deltar i med deltagar-observatörs perspektiv.

MBSR-programmet inkluderar intensiv meditation, dialog och interaktion i mindre och större grupper med en möjlighet att erfara och observera sig själv, övriga deltagare samt läraren/na. Practicum-träffarna inkluderar utbildning i MBSR-programmets underliggande teori, filosofi och pedagogiska grund för att etablera en gemensam och i kroppen förankrad erfarenhet.

Läs mer om lärarcertifiering i MBSR här…

Förutsättningar för ansökan till Practicum

 • MBSR som 8-veckors kurs eller motsvarande online eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1.0)
 • Retreat i tystnad under 5-7 dagar (nr 1 av 4 som krävs för lärarcertifiering i MBSR)
 • Minst 1 års personligt meditationsutövande rekommenderas

Lärarbedömning under Practicum

Det här steget är en lärandeprocess och som varje lärandeprocess är bedömningen avgörande för att deltagarna ska kunna fortsätta vidare med självförtroende. Att lära och utvecklas är centralt och utvecklande feedback ges i grupp eller individuellt när det är lämpligt. Intentionen är att bidra med nyfikenhet, vänlighet och klarhet i utforskandet av ageranden, beteenden och hur vårt språk kan vara otydligt eller förvirrande vilket vidare kommer påverka hur vi så småningom själva undervisar.

Lärandemål

 • Tydliggöra hur teoretiska kärnan i MBSR är del av kursplanen
 • Identifiera och öva grundläggande språkprinciper för undervisning av MBSR
 • Utveckla en begynnande kompetens i att guida kortare mindfulnessövningar
 • Undersöka den relationella dynamiken både i MBSR-programmet och i Practicum-gruppen
 • Gå igenom och tolka MBSR-forskningens kliniska innebörd
 • Ha fördjupat personligt mindfulnessutövande i MBSR
 • Kunna vara genuint närvarande i sig själv och som lärare
 • Känna till, utvärderat och utvecklat kompetens kring MBSR-programmet livssyn, struktur och innehåll. Detta inkluderar att kunna bedöma egna styrkor, områden för tillväxt och förmågan att börja ta emot konstruktiv feedback från lärare
 • Efter slutförd kurs kunna erbjuda introducerande seminarium inför ett 8-veckorsprogram i MBSR
 • Intellektuell förståelse för MBSR-programmets vetenskapliga, medicinska och pedagogiska rötter och förmågan att formulera dessa grundläggande aspekter av undervisningen

Omfattning: 10 veckor

Antal: 6-30 deltagare

Var: Online och på Skeppsholmens Folkhögskola

Tid: Practicum-träffar online på fredagar kl 9-12 och MBSR-träffar på onsdagar kl 14-17. Den tysta dagen i MBSR-programmet är på plats i Stockholm

Datum & Pris: Practicum med start 13 september – 15 november, 2024 och MBSR-programmet 19 september – 7 november. Se under fliken Ansökan

Sista dag för ansökan: 9 augusti och därefter i mån av plats

Lärare: Camilla Sköld

Assisterande lärare: vid fler än 20 deltagare Katarina Lundblad

Kursintyg: utfärdas vid minst 80% närvaro