Foto: Wolfgang Volz

Introduktion till Självmedkänsla

Många av oss lever under en ständig känsla av att inte vara tillräckliga, ofta oavsett hur mycket vi än presterar och uppnår. Vi driver på oss själva och andra med hjälp av kritik eller belöning.

Föreläsningen utgår från MSC, ett compassionfokuserat program skapat av pionjärerna Kristin Neff och Christopher Germer. Den banbrytande forskningen på självmedkänsla visar tydligt att självmedkänsla gynnar både motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att göra fel och mer benägna att pröva igen. Samtidigt visar forskningen att självkritik ofta undergräver motivation, ökar rädsla för att misslyckas och skapar stor stress.

Självmedkänsla involverar bland annat vår förmåga att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, lugn och förståelse. Det leder till balans och vi kan samtidigt samla kraft oavsett vad som händer runt omkring oss. Att vara mer medveten och självmedkännande leder till ökad balans, ökat välbefinnande och ger mer glädje i våra liv.

Föreläsningen riktar sig till dig som är intresserad av verktyg för att kunna leva mer resilient, hållbart och glädjefyllt.

Under föreläsningen får du ta del av vad självmedkänsla och MSC är och vad forskningen visar. Vi utforskar och prövar verktyg för hur vi kan möta utmaningar med större medkänsla.