Lärarutbildning i MBSR

Handledning i grupp för dig som ska börja att leda MBSR-kurser och har påbörjat din lärarutbildning i MBSR under 2018. Ger behörighet – att söka MBSR Handledning individuell (steg 5).

Handledning i grupp är till för att ge ett nära stöd till nya lärare i undervisandet av sin/a första MBSR-kurs/er. Tillsammans utvecklas färdigheter och kunskaper. Läraregenskaper såsom ”embodiment” kultiveras.

Handledningen erbjuds via videokonferens under 10 veckor i grupper om max 6 deltagare. Detta ger nya MBSR-lärare möjligheten att dela med varandra och med en erfaren MBSR-utbildare. Veckovis går vi igenom introduktionen, kursplanen för de åtta gruppträffarna samt dagen i tystnad. Tid och möjlighet ges för studie och analys av olika moment i kursplanen och av MBSR-programmets dynamiska form. Balansen mellan innehåll och vad som händer deltagarna i gruppen utforskas.

Handledningen stödjer sig på Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment Criteria, MBI-TAC. Vi kommer att diskutera hur man förbereder sig inför kursträffarna avseende material, inspelningar, hur man möter sig själv i undervisandet, tillfällen för ”inquiry” och vad som pågår i sinne och hjärta när vi undervisar.

MBI-TAC 2012

Deltagarna kommer få möjlighet att kort presentera sin MBSR-grupp och var och en kommer få turas om att leda en kortare mindfulnessövning i början av varje handledningssession.

Efter att du framgångsrikt genomfört grupphandledningen kan du titulera dig ”Kvalificerad MBSR-lärare”

Förutsättningar för ansökan till handledning grupp

 • MBSR eller MBKT som 8-veckors kurs eller motsvarande via webben eller som en 5-6-dagars intensiv (steg 1)
 • MBSR Practicum (steg 2)
 • MBSR ATT (steg 3)
 • Deltagit i 2-4 retreater i tystnad
 • Undervisningserfarenhet: 0-3 MBSR-kurser
 • Tydliggöra och diskutera intention och teori för varje kursträff
 • Identifiera och diskutera hur vi arbetar med gruppen för att främja trygghet och samhörighet
 • Börja visa på och uttrycka hur begrepp och övningar utvecklas genom de åtta kursträffarna
 • Beskriva hur man på bästa sätt använder inlärningsaktiviteter och didaktiska ramar för att stödja deltagarnas entusiasm och engagemang i utövandet
 • Analysera och öva hur vi för reflekterande dialog ”inquiry” under uppföljning av övningar
 • Undersök, värdera och motivera var alternativ och anpassningar kan introduceras
 • Visa på kompetens och skicklighet i att följa kursplanen med flyt och djup genom att beskriva egna erfarenheter från undervisningen och/eller från att leda övningar
 • Undersök personliga mönster som visar sig i undervisningen och undersök sätt att arbeta med dem i ögonblicket
 • Ökad förmåga att förmedla kursplanen troget och med flyt och djup
 • Ökat flyt i hur grunderna i MBSR övas genom de 8 veckorna
 • Ökad förmåga att identifiera och klargöra var alternativ och anpassningar kan introduceras

Omfattning: 10 veckoträffar á 60 minuter online

Antal: 4-6 deltagare

Var: via Zoom

Tid: fredagar kl 13-14

Datum & Pris: Se under fliken Anmälan

Tekniska förutsättningar: Du behöver en dator med kamera

Tillval: Att gratis genomgå MBSR-programmet som ”deltagande-observatör” parallellt med att själv leda grupp och få handledning. Finns du inte i närheten av Stockholm har du möjlighet att delta via Zoom på webben.

Handledare: Camilla Sköld