Center for Mindfulness Sweden

Center for Mindfulness Sweden, CfMS intention är att odla medveten närvaro, medkänsla och främja altruism genom att erbjuda kurser och lärarutbildningar som håller högsta internationella standard, flera av dessa högkvalitativa mindfulness- och compassionfokuserade program har idag väldokumenterat empiriskt stöd som visats genom metaanalyser. International Mindfulness Integrity Network, IMI är ett globalt nätverk som informerar om etik och riktlinjer för kurser och längre utbildning inom mindfulnessbaserad metodik. Vi följer dessa internationella riktlinjer. Intentionen är också att erbjuda en miljö och ett sammanhang som stöttar denna träning.

Vår vision är att medvetenhetsträning och medkänsla ska anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion, samt att metoder för sådant utövande är allmänt tillgängliga och tillämpas inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Vi verkar privat och samverkar med bland andra Karolinska Institutet sedan 2007 för att tillgängliggöra och sprida utövande, kunskap och visdom via utbildning och forskning.

Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Camilla Sköld

GRUNDARE – OM OSSPODDAR MED CAMILLA
Kurser i Mindfulness MBSR Självmedkänsla Self Compassion

Kurser (samtliga kurser har även platser online)

I MINDFULNESS, INTERPERSONELL MINDFULNESS & SJÄLVMEDKÄNSLA
Gratis Drop In och Föreläsningar

Gratis Dropin & Föreläsningar

MINDFULNESS, MEDKÄNSLA & EMOTIONELLT LEDARSKAP
Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Retreater

TYSTNAD VID HAVET, I SKOGEN & I STAN
Lärarutbildning Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden

Lärarutbildning sedan 2008

I MBSR, MBKT & MSC
Gratis Drop In och Föreläsningar

Ljudfiler

GRATIS GUIDADE MEDITATIONER – LJUDFILER I TIDER AV CORONAVIRUS!
Camilla i Meditationspodden Breathe In

Camilla i Meditationspodden Breathe In

AXEL WENNHALL OCH CAMILLA SAMTALAR OM MEDITATION OCH HJÄRNAN, LYSSNA…

Mindfully
Sveriges nya meditationsapp!

www.mindfully.nu
Camilla en av lärarna

 

Tack för att jag får uppleva livet.
Förlåt för att jag belastar jorden.

Laleh