Center for Mindfulness Sweden

Center for Mindfulness Sweden, CfMS intention är att odla medveten närvaro, medkänsla och främja altruism genom att erbjuda kurser och lärarutbildningar som håller högsta internationella standard, flera av dessa mindfulness- och compassionfokuserade program är idag evidensbaserade. Intentionen är också att erbjuda en miljö och ett sammanhang som stöttar denna träning.

Vår vision är att medvetenhetsträning och medkänsla ska anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion, samt att metoder för sådant utövande är allmänt tillgängliga och tillämpas inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Vi verkar privat och samarbetar med bland andra Karolinska Institutet sedan 2007 för att tillgängliggöra och sprida utövande, kunskap och visdom via utbildning och forskning.

Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Camilla Sköld

GRUNDARE – OM OSSPODDAR MED CAMILLA
Kurser i Mindfulness MBSR Självmedkänsla Self Compassion

Kurser

I MINDFULNESS, INTERPERSONELL MINDFULNESS & SJÄLVMEDKÄNSLA
Gratis Drop In och Föreläsningar

Gratis Dropin & Föreläsningar

MINDFULNESS, MEDKÄNSLA & EMOTIONELLT LEDARSKAP
Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Retreater

TYSTNAD VID HAVET, I SKOGEN & I STAN
Lärarutbildning Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden

Lärarutbildning sedan 2008

I MBSR, MBKT & MSC
Gratis Drop In och Föreläsningar

Ljudfiler

GRATIS GUIDADE MEDITATIONER
Camilla Sköld undervisar på Present Mind i Holland

Aktuellt

CAMILLA SKÖLD är med och undervisar i en ny internationell handledarutbildning ”Mindfuless Supervision Training” som arrangeras av Present Mind i Holland. För mer information se pdf.